sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2022 SCCD

Zoradiť podľa:

Články

Global E-learning

01.11.2012

sccd 0

749

Podstatou projektu Globálne vzdelávanie na základných školách je čiastková implementácia Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie. Projekt sa zameriava na tvorbu metodických materiálov pre učiteľov a pracovných listov pre žiakov základných škôl šitých na mieru učebných osnov.Prostredníctvom výstupov projektu tak chceme učiteľom zjednodušiť prístup k informáciám a uľahčiť im prípravu na hodinu, nakoľko materiály nebudú vyžadovať žiadnu ďalšiu úpravu a môžu sa hneď využiť vo vyučovaní.

Connect!

10.08.2011

sccd 0

609

Tento európsky projekt je zameraný na rozvoj spolupráce a dialógu po nie celkom zaužívanej osi – Východ/Západ/Juh, kde ako východ vystupujú krajiny ako je Slovensko, Česká republika či Rumunsko s Bulharskom, ktoré už síce nie sú považované za rozvojové – teda tzv. Juh – ale stále nepatria ani k tomu klasickému rozvinutému Severu, v tomto projekte reprezentovanom Západom.

CENGR

10.08.2011

sccd 0

639

Na implementácii trojročného projektu (marec 2011 až február 2014) s názvom Central European Network for Global Responsibility (CENGR_net) sa podieľajú organizácie zo štyroch európskych krajín (Maďarsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko).

Ich očami, očami nás

24.03.2011

sccd 0

578

V projekte s názvom Ich očami, očami nás: Zvyšovanie povedomia verejnosti o problémoch, ktorým čelia ženy v rozvojových krajinách vo východnom susedstve Európskej únie, na Balkáne a v Strednej Ázii, SCKR figurovalo ako partnerská organizácia a hlavným aplikujúcim bola sieť mimovládnych ženských organizácií Karat Coalition so sídlom v Poľsku.

GERC_net

09.05.2010

sccd 0

607

Tento projekt bol schválený v septembri 2008 v rámci programu programu Európskej únie Grundtvig. K jeho implementácii sme pristúpili v decembri 2008, ukončili sme ho o dva roky neskôr v novembri 2010.

Ryža z Uzgenu

01.01.2010

sccd 0

663

Ako napovedá názov, ide o rozvojový projekt zameraný na potláčanie chudoby a podporu podnikania, konkrétne prostredníctvom pestovania a spracovania tradičnej kirgizskej odrody ryže, takzvanej ak uruk a priamym zapojením jej pestovateľov do obchodného reťazca na vyššej než primárnej úrovni (dosiaľ dominuje vzťah farmár – priekupník, pričom farmár má len malú schopnosť ovplyvniť koľko mu priekupník zaplatí, zároveň pritom nemá na výber).

Zamestnávateľ ústretový k rodine

01.03.2008

sccd 0

592

Tento rozvojový projekt Zamestnávateľ ústretový k rodine sme implementovali na Ukrajine. SCKR v ňom figurovalo ako hlavný aplikujúci partner, našim partnerom bola ukrajinská nezisková organizácia Women’s Prospects (Nádej pre ženy) so sídlom v Kyjeve.