sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2022 SCCD

Zoradiť podľa:

Články

TRENDY A STRATÉGIE V OBLASTI KLÍMY

V poradí šiesty webinár o tom, aké sú dôsledky zmeny klímy a ako proti nim prakticky konať, preventívne aj mitigačne, sa sa koná vo štvrtok, 21. apríla 2022, tradične od…

Rodová rovnosť a stereotypy na stredných školách

05.04.2022

sccd GECM 0

218

Voľne nadväzujúc na európsky projekt Rovnoprávne školy (GECM), kde sme boli aj my partnermi, vyšla pozoruhodná publikácia Rodová rovnosť a stereotypy na stredných školách. Prípadové štúdie z Anglicka, Maďarska a…

Druhý workshop je o slame

Nasledujúci víkend, 9. a 10. apríla 2022 sa bude opäť konať workshop, týkajúci sa série takýchto praktických cvičení ekologického staviteľstva s názvom Konštrukcia s nízkou uhlíkovou stopu. Tentoraz sa bude…

Svet naruby

25.03.2022

sccd Moldavsko 0

177

„Moldavsko dovážalo toľko potravín z prístavu v Odese. Teraz, bohužiaľ, dodávateľské reťazce boli narušené a obrátené hore nohami – naše tašky na potraviny idú do Odesy!“ V projekte Agropotravinársky inkubátor…

Je ekologické kúriť pecou?

Za akých podmienok je kúrenie pecou ekologické? Na otázky k tejto téme bude odpovedať budúci štvrtok odborník, ing. Vladimír Gajdoš v našom ďalšom mesačnom webinári. Ing. Gajdoš je od roku…

Relevantnosť rozvojovej pomoci

15.03.2022

sccd Moldavsko 0

184

Ako môže byť agro-potravinársky inkubátor relevantný v súčasnej vojnovej situácii? Vzniknuté priestory vďaka projektu, nadobudnutá skúsenosť a zručnosti, ale predovšetkým ľudská solidarita a reagovanie na humanitárnu výzvu = aj to…

Začali sme s praktickými workshopmi – staviame dom!

11. marca bol prvý deň, keď sme začali aj so sľubovanými praktickými ukážkami, ako sa stavia ekologický minidom. Workshop sa konal v sídle našich partnerov – občianskeho združenia ArTUR v…

ONLINE KURZY

V balíku aktivít projektu „Žiť zodpovedne so zmenou klímy“ sú aj bezplatné online kurzy (tzv. „e-learning“), kde sa prostredníctvom samovzdelávania môžete naučiť veľa užitočných technologických postupov, spoznať metodiky, materiály a…

Agropotravinársky inkubátor sa dočasne mení na priestor pre utečencov z Ukrajiny.

28.02.2022

sccd Moldavsko 0

194

70 tisíc utečencov v Moldavsku v priebehu 3 dní… Do Moldavska v týchto dňoch takisto prúdia vlny utečencov – skôr utečenkýň a ich detí, keďže muži zostávajú bojovať na Ukrajine….

Zverejnenie zmlúv verejného obstarávania

Zverejnenie zmlúv verejného obstarávania v rámci projektu Žiť zodpovedne so zmenou klímy: Zmluvy sú uzavreté ako výsledok verejného obstarávania, zverejnené v súlade s Príručkou pre prijímateľa a projektového partnera v rámci programu…