sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Popis

Všeobecná charakteristika

eLearningový kurz ako tvoriť eLearningové kurzy

eLearning dnes predstavuje jednu z najvýraznejšie rastúcich oblastí vo svete vzdelávania. Existuje preto rastúci dopyt po špecificky vyškolených moderátoroch/školiteľoch, ktorí nielenže takéto vzdelávanie poskytujú, ale aj disponujú základnými kompetenciami potrebnými k realizácii v tejto relatívne novej oblasti učenia sa. 

Ciele kurzu

Kurz eDucate navrhnutý v rámci rovnomenného projektu ponúka teoretické a praktické základy eModerovania/školenia. V rámci tohto vzdelávacieho programu sa účastníci oboznámia so spôsobmi transferu znalostí, špecifickými postupmi vychádzajúcimi z charakteru online médií, ako aj úlohou moderátora v tomto procese. Účastníci tiež nadobudnú znalosti o základných didaktických a metodických postupoch nevyhnutných k aktívnemu využívaniu tohto nástroja a množstvo technických zručností, ktoré im pomôžu urobiť kurz interaktívny, multimediálny a pútavý.

Účastníci kurzu si vytvoria vlastný eLearningový kurz pre svoju vybranú oblasť.