sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Popis

„Sociálna a solidárna ekonomika je sen, ktorý snívame už 200 rokov. Je na nás, aby sme zjednotili naše schopnosti a spoločne dosiahli výsledky nášho úsilia.“

Paul Singer, Národný tajomník solidárnej ekonomiky v Brazílii

Obyvatelia chudobných rozvojových krajín čelia vykorisťovaniu, nebezpečnej práci, či nevyhovujúcim životným podmienkam, ako je znečistenie prostredia alebo vyčerpania zásob prírodných zdrojov. Podobné problémy však stále viac trápia aj vyspelý svet. Ukazuje sa, že cieľ zabezpečiť slušné životné podmienky pre každého jedinca na svete, nie je zlučiteľný so súčasným prevládajúcim ekonomickým modelom.

Je stále jasnejšie, že k veľkým výzvam našich čias ako migrácia, klimatické zmeny, či nedostatok prírodných zdrojov, sa dá pristupovať iba tak, že riešenia budú vyvinuté globálne a implementované lokálne. V preklade – musia to byť projekty, ktoré vymyslíme spoločne na medzinárodnej úrovni a ktoré sa budú rozvíjať v jednotlivých krajinách. Je nevyhnutné, aby sme sa o zmenu snažili všetci. V súčasnosti mnohí ľudia ukazujú, že to ide. Existujú alternatívy k prevládajúcemu spôsobu života. Úspešné iniciatívy ako napríklad spoločné záhradné projekty, vytváranie malých spotrebiteľsko-výrobných komunít, open-source projekty a mnohé ďalšie ukazujú, že sa to dá a že solidárna ekonomika je dosiahnuteľný cieľ.

Pozrite si príbeh jednej malej slovenskej firmy. LYRA vyrába chutnú a zároveň solidárnu čokoládu.

Kľúčové slová