sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

20.02.2018

Ukončené projekty

1759

Build Solid Ground/Budujme udržateľné sídla

Je to celosvetový trend, ktorý sa nevyhol ani Slovensku. Ľudia sa sťahujú do miest. To je, samozrejme, v poriadku, ale len v tom prípade, ak je na to spoločnosť pripravená.  Urbanizácia, ako jeden z najdôležitejších transformačných trendov 21. storočia, totiž so sebou prináša mnohé problémy a výzvy.

Milióny ľudí na svete žijú v strachu, že prídu o svoje domovy. Ich práva na nehnuteľnosti totiž nie sú zdokumentované a tak im neustále hrozí, že stratia strechu nad hlavou.

Extrémna chudoba viac ohrozuje ženy ako mužov a ženy sú tiež tie, ktoré majú väčšie problémy s bývaním. Odstránenie rozdielov medzi pohlaviami – aj pokiaľ ide o práva na pôdu – sú rozhodujúce v boji za odstránenie extrémnej chudoby.

SCKR spolu s partnermi preto realizuje tento projekt, ktorý reaguje na potrebu vzdelávať Európanov o rozvojových témach a riešeniach pre udržateľné bývanie. Našou parketou bude predovšetkým oblasť globálneho vzdelávania v tejto oblasti. Zameriame sa na pedagógov, ale aj verejnosť.

Pripravíme moderné vzdelávacie materiály s témami ako globálne bývanie, udržateľná architektúra a udržateľné mestá, zdokumentujeme na videá dobré príklady, zorganizujeme akcie pre učiteľov a študentov stredných a vysokých škôl, ale aj pre verejnosť, a hlavne plánujem o téme informovať širokú verejnosť prostredníctvom masívnej online kampane… Tak ako v iných našich projektoch súvisiacich s globálnych vzdelávaním, budeme vysvetľovať súvislosti a prepojenia medzi Európou a globálnym juhom – teda rozvojovými krajinami Afriky, Strednej a Latinskej Ameriky a Ázie.

Naše priority

SCKR v rámci projektu podporuje tie aktivity, ktoré motivujú k činnosti, zdôrazňujú všeobecnú zodpovednosť všetkých občanov a osobitnú úlohu, ktorú môže EÚ zohrávať v tomto procese.

Našim cieľom je edokovať o vzájomnej závislosti medzi rozvojovými krajinami a EÚ:

  1. podporou chápania, že všetci Európania sú zodpovední za celosvetovú situáciu;
  2. poukázaním a riešením nedostatkov plnenia SDG v Európe v oblasti bývania, pozemkov a udržateľných miest;
  3. podporou riešení a inovácií zameraných na ochranu životného prostredia a klímy, ako napríklad cirkulárna ekonomika, a to tak na Slovensku, ako aj v partnerských krajinách.

Naše konkrétne aktivity:

  • E-learning o globálnom bývaní pre učiteľov stredných škôl a školenia pre učiteľov,
  • Mobile-learning aplikácia a online hra pre mládež 14+,
  • Workshopy na školách formou interaktívneho vzdelávacieho predstavenia,
  • Spolupráca s vysokými školami a organizácia 2 seminárov pre VŠ študentov a pedagógov,
  • Online kampaň a kampaň v tradičných médiách,
  • Účasť na 2 verejných akciách a organizácie 1 akcie pre verejnosť,
  • Organizácia 3 regionálnych vzdelávacích seminárov pre MVO, pedagógov a odborníkov,

Projekt Build Solid Ground je financovaný Európskou úniou, je realizovaný od októbra 2017 do októbra 2020 v jedenástich európskych krajinách, Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Írsku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Španielsku a Veľkej Británii, ako aj v niektorých krajinách mimo Európy.