sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

10.08.2011

Ukončené projekty

903

Tento európsky projekt je zameraný na rozvoj spolupráce a dialógu po nie celkom zaužívanej osi – Východ/Západ/Juh, kde ako východ vystupujú krajiny ako je Slovensko, Česká republika či Rumunsko s Bulharskom, ktoré už síce nie sú považované za rozvojové – teda tzv. Juh – ale stále nepatria ani k tomu klasickému rozvinutému Severu, v tomto projekte reprezentovanom Západom.

Zároveň je jeho cieľom upozorniť na genderový aspekt rozvojovej spolupráce, na ktorý sa pri implementácii rozvojových projektov myslí len zriedka. SCKR v projekte vystupuje ako partner. Hlavným riešiteľom je britská nezisková organizácia One World Action. Okrem nás na projekte spolupracujú organizácie z viacerých európskych krajín – Belgicka, Bulharska, Českej republiky, Poľska a Rumunska niekoľko predstaviteľov krajín subsaharskej Afriky.