sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

16.01.2014

Ukončené projekty

1008

eDucate

apríl 2016

eDucate – E-Methodics and E-Didactics in Adult Education (540011-LLP-1-2013-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) je projekt, v rámci ktorého sme s partnermi zo šiestich európskych krajín vytvorili kurz e-moderácie a e-learningu. Je určený pre lektorov rôznorodého zamerania.

Počas kurzu pozostávajúceho zo 6 modulov sa účastníci oboznámia so širokou paletou e-learningových postupov, synchrónnych či asynchrónych, od tých jednoduchších po zložitejšie. Na konci kurzu účastníci dokážu úspešne vytvárať vlastné e-learningové kurzy a tým obohatiť svoju vzdelávaciu prax.

V prípade otázok alebo pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte na info@sccd-sk.org.

22.01.2014

eDucate – E-Methodics and E-Didactics in Adult Education (540011-LLP-1-2013-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) je názov projektu, v ktorom sa skrýva vzdelávanie, a súčasne vzdelávanie online, prostredníctvom internetu. SCKR už realizuje jeden projekt (link), ktorý je zameraný na vzdelávanie prostredníctvom vytvorenej webstránky,  ale eDucate je iný. Na rozdiel od vytvorenia obsahových materiálov a interaktívnej internetovej vzdelávacej platformy, prostredníctvom ktorej sa môže návštevník stránky vzdelávať v oblasti globálnych tém, projekt eDucate je zameraný na vytvorenie progresívnych vzdelávacích modelov, ktoré sledujú najnovšie trendy alternatívneho vzdelávania.

Digitálne schopnosti sú už dnes považované za základné kultúrne schopnosti a ich vplyv na naše životy bude iba narastať. Online semináre a webináre, ako aj využitie web 2.0 nástrojov tak predstavujú budúcnosť vzdelávania, pričom kladú pred trénerov nové, dosiaľ nepoznané výzvy. Vyžadujú si vytvorenie celkom nových metodických a didaktických nástrojov, ako aj technologických požiadaviek. Vzdelávanie už neprebieha v určitej miestnosti, ale premiestňuje sa do virtuálneho priestoru. Tréneri, ktorí chcú držať krok s dobou by podľa nás mali nadobudnúť schopnosti, ktoré im pomôžu efektívnejšie súťažiť na pracovnom trhu ako e-tréneri či e-moderátori.

Plánované výsledky a výstupy tohto projektu, ktorý sa začal  1.11.2013 a bude pokračovať do apríla 2016 sú nasledovné:

– vývoj kurzu e-moderácie a e-tréningu
– implementácia pilotného kurzu
– kurikulum na realizáciu e-tréningov
– nastavenie kvalitatívnych štandardov takéhoto vzdelávania
– vytvorenie stratégie vzdelávania
– vytvorenie a vedenie e-learningovej platformy v štyroch jazykoch
– vytvorenie podporných nástrojov k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov
– možná certifikácia tréningového kurzu v jednotlivých krajinách

V projekte spolupracujú siedmi partneri z rôznych európskych krajín, hlavným partnerom je rakúska firma EB projektmanagement GmbH. Ďalší partneri sú e-learningová platforma Studystar z Rakúska, súkromná vysoká škola B2 zo Slovinska, organizácia EOS z Rumunska, spoločnosť BFZ z Nemecka a organizácia Hellenic Adult Education Association z Grécka.

Aký je cieľ, ktorý chceme implementáciou projektu dosiahnuť?

Zvýšiť kvalitu vzdelávania v oblasti online seminárov a webinárov, vďaka čomu bude možné vzdelávať  s nízkymi nákladmi a nezávisle od času a priestoru. Organizácie zamerané na vzdelávanie dospelých a ako i tréneri na voľnej nohe budú môcť rozšíriť ponuku svojich služieb. Vzdelávanie nebude dostupné len na univerzitnej úrovni, ale sprístupnime ho aj pre ďalšie cieľové skupiny.

Po 15 mesiacoch projektu máme pripravenú metodiku kurzu eDucate vo všetkých projektových jazykoch vloženú na e-learningovú platformu StudyStar. Kurz pozostáva zo 6 modulov, ktoré sú testované v praxi v Nemecku, Slovinsku a Grécku. Slovenský pilotný kurz sa začína v apríli 2015 a potrvá do júna toho roku.

16. – 17.1.2014 sa v rakúskom Villachu konal kick-off meeting projektu, kde sa okrem iného zadefinovali úlohy a pracovný plán na nasledujúce obdobie pre všetkých partnerov.

19. – 18.1.2015 sa v Passau v Nemecku uskutočnilo v poradí tretie stretnutie projektového tímu, na ktorom sme sa zaoberali primárne pilotovaním kurzov v jednotlivých krajinách.

  • Tlačová správa na stiahnutie tu…
  • Leták eDucate na stiahnutie tu…
  • Vstup na stránku s kurzom (slovenskú verziu) nájdete tu…

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Reprezentuje výlučne názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií poskytovaných v rámci tohto projektu.