sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

01.11.2012

Ukončené projekty

1028

O projekte

Projekt s názvom Global E-learning bol vzdelávací projekt, ktorým sme vstúpili do sveta moderných vzdelávacích technológií. Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť online globálno-vzdelávaciu platformu www.monda.eu poskytujúcu možnosť vzdelávania sa o globálnych súvislostiach pre širokú, viac či menej zainteresovanú verejnosť v 9 jazykoch Európskej únie – angličtine, bulharčine, češtine, esperante, maďarčine, nemčine, poľštine, slovenčine a slovinčine.

Projekt sa realizoval v rokoch 2012 – 2014 s finančnou podporou európskeho vzdelávacieho programu GRUNDTVIG.

Monda.eu (pracovný názov Global E-learning) je bezplatný webový portál venovaný globálnemu vzdelávaniu. Za svoju prioritu považuje „vzdelávať k mysleniu a vyhodnocovaniu zamotaných situácií plných previazaných, navzájom súvisiacich problémov”.

Ponúka 11 vzdelávacích modulov na rozličné témy (globalizácia, svetová ekonomika, rozvoj, ľudské právakritické mysleniechudobamigráciarodová rovnosť, občianska spoločnosťživotné prostredieklimatické zmeny) a je vhodný na samostatné učenie. Obsahuje aj fórum, odporúčanú literatúru a ďalšie doplnkové zdroje informácií a pridruženú mobilnú aplikáciu. Pri výučbe využíva kvízy a videá.

Partneri projektu:

 E@I (Slovensko), Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj (Slovensko), Studio GAUS (Nemecko) a Südwind Agentur (Rakúsko).

Momentálne je platforma v procese úpravy kvôli novým požiadavkám GDPR. Zodpovedný za vytvorenie a úpravu je komerčný partner – Studio GAUS.