sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

01.12.2012

Ukončené projekty

920

O projekte

Podstatou projektu Globálne vzdelávanie na základných školách je čiastková implementácia Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie. Projekt sa zameriava na tvorbu metodických materiálov pre učiteľov a pracovných listov pre žiakov základných škôl šitých na mieru učebných osnov.Prostredníctvom výstupov projektu tak chceme učiteľom zjednodušiť prístup k informáciám a uľahčiť im prípravu na hodinu, nakoľko materiály nebudú vyžadovať žiadnu ďalšiu úpravu a môžu sa hneď využiť vo vyučovaní.

Výstupom projektu bude metodická príručka k výučbe anglického jazyke pre 8. a 9. ročník základných škôl. Finálna verzia bude dostupná v online aj printe v máji 2014. Získať ju bude možné bezplatne v MPC kdekoľvek na Slovensku.

Projekt je financovaný zo zdrojov SlovakAid.