sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2021 SCCD

18.01.2019

Prebiehajúce projekty

1135

ROVNOPRÁVNE ŠKOLY (GECM)

Projekt „Rovnoprávne školy“ predstavuje komplexnú, holistickú stratégiu rovnoprávneho prístupu na základných a stredných školách. Základom projektu je vytvorenie vzorovej značky – charty – na kvalifikáciu rodového prístupu škôl. Značka Charty rodovej rovnosti je rámec, ktorý môžu školy akceptovať s cieľom pomôcť im reflektovať na ovplyvňovanie a informovanie ich vedenia, učebných osnov, fyzického prostredia, postojov a vzťahov študentov, zamestnancov a širšej komunity v súvislosti s otázkami rodovej rovnosti.

Spoločná webstránka projektu sa nachádza tu: Gender Equality at Schools

ZNAČKA RODOVEJ ROVNOSTI PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Do projektu je zapojených je 9 partnerov z 9 rôznych európskych krajín a každý z nich má za cieľ vytvoriť osobitnú značku národnej charty rodovej rovnosti, ktorú môžu školy používať . Partneri:

SUEDWIND ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT POLICY AND GLOBAL JUSTICE (Südwind – Österreichischer Informationsdienst für Entwicklungspolitik), Viedeň, Rakúsko

OXFAM Italia, Florencia, Taliansko

Forum za slobodu odgoja, Záhreb, Chorvátsko

Peace Education Institute (Rauhankasvatusinstituutti RKI ry), Helsinki, Fínsko

University of Thessaly – UTH, Volos, Grécko

Anthropolis Association, Budapešť, Maďarsko

Center for Citizenship Education CEO (Centrum Edukacji Obywatelskiej), Varšava, Poľsko

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, Bratislava, Slovensko

Popis projektu:

Project overview English Version: