sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

23.06.2021

Ukončené projekty

4321

ROVNOPRÁVNE ŠKOLY (GECM = anglický názov, Gender Equality Charter Marks for Schools)

Projekt „Rovnoprávne školy“ je súčasťou celoeurópskeho projektu a predstavuje komplexnú, holistickú stratégiu rovnoprávneho prístupu na základných a stredných školách. Základom projektu je vytvorenie vzorovej značky – charty – na klasifikáciu rodového prístupu škôl. Charta rodovej rovnosti je rámec, ktorý môžu školy použiť s cieľom pomôcť im reflektovať na problematiku vplyvu a kvality znalostí ich administratívneho vedenia, učebných osnov, fyzického prostredia, postojov a vzťahov študentov, zamestnancov a širšej komunity v súvislosti s otázkami rodovej rovnosti.

ZNAČKY RODOVEJ ROVNOSTI PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Po preštudovaní Značiek (Chariet) rodovej rovnosti je potrebné mať aj nástroje na ich praktické zavedenie do škôl a školského prostredia. Na tento účel boli vypracovane tri pomocné príručky – prvá, úvodná, vysvetľuje základné pojmy ako je rodová rovnosť a rodové stereotypy v náväznosti na učebné osnovy, druhá sa zaoberá nastavením školského prostredia a posledná, tretia zase o tom, ako pracovať na škole a v školskej komunite s touto témou. Implementačné príručky sú na stiahnutie tu:

IMPLEMENTAČNÉ PRÍRUČKY

Ďalšie pomocné nástroje pri zavádzaní rodovej rovnosti do škôl predstavujú individuálne tréningy. Prvý uvádzaný modul je k dispozícii učiteľom a učiteľkám na národnej úrovni pre ďalšie vzdelávanie a odborný rozvoj v oblasti otázok rodovej rovnosti.

MODUL PRE PROFESIONÁLNE VZDELÁVANIE UČITEĽOV A UČITELIEK O RODOVEJ ROVNOSTI

Vzdelávací modul pre profesionálne vzdelávanie učiteľov/učiteliek:

Iným druhom pomocného nástroja je samo-školiaci modul, ktorý prikladáme a môže slúžiť na školenie jednotlivcov, ktorí majú ambíciu stať sa odborníkmi na národné Značky/Charty (pozri vyššie). Títo „tréneri“ potom budú môcť podporovať školy pri implementácií Značiek do praxe.

TRÉNING TRÉNEROV PRI ZAVÁDZANÍ ZNAČKY RODOVEJ ROVNOSTI DO ŠKOLY

Tréning trénerov:

Spoločná webstránka európskeho projektu sa nachádza tu: Gender Equality Charter Mark for Schools

Partneri projektu

Do projektu je zapojených je 9 partnerov z 9 rôznych európskych krajín a každý z nich má za cieľ vytvoriť osobitnú značku národnej charty rodovej rovnosti, ktorú môžu školy v ich krajine používať. Zoznam partnerov:

SUEDWIND ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT POLICY AND GLOBAL JUSTICE (Südwind – Österreichischer Informationsdienst für Entwicklungspolitik), Viedeň, Rakúsko

OXFAM Italia, Florencia, Taliansko

Forum za slobodu odgoja, Záhreb, Chorvátsko

Peace Education Institute (Rauhankasvatusinstituutti RKI ry), Helsinki, Fínsko

University of Thessaly – UTH, Volos, Grécko

Anthropolis Association, Budapešť, Maďarsko

Center for Citizenship Education CEO (Centrum Edukacji Obywatelskiej), Varšava, Poľsko

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, Bratislava, Slovensko

Popis projektu:

Project overview English Version: