sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2022 SCCD

23.06.2021

Prebiehajúce projekty

3071

ROVNOPRÁVNE ŠKOLY (GECM = anglický názov, Gender Equality Charter Marks for Schools)

Projekt „Rovnoprávne školy“ je súčasťou celoeurópskeho projektu a predstavuje komplexnú, holistickú stratégiu rovnoprávneho prístupu na základných a stredných školách. Základom projektu je vytvorenie vzorovej značky – charty – na klasifikáciu rodového prístupu škôl. Charta rodovej rovnosti je rámec, ktorý môžu školy použiť s cieľom pomôcť im reflektovať na problematiku vplyvu a kvality znalostí ich administratívneho vedenia, učebných osnov, fyzického prostredia, postojov a vzťahov študentov, zamestnancov a širšej komunity v súvislosti s otázkami rodovej rovnosti.

ZNAČKY RODOVEJ ROVNOSTI PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Po preštudovaní Značiek (Chariet) rodovej rovnosti je potrebné mať aj nástroje na ich praktické zavedenie do škôl a školského prostredia. Na tento účel boli vypracovane tri pomocné príručky – prvá, úvodná, vysvetľuje základné pojmy ako je rodová rovnosť a rodové stereotypy v náväznosti na učebné osnovy, druhá sa zaoberá nastavením školského prostredia a posledná, tretia zase o tom, ako pracovať na škole a v školskej komunite s touto témou. Implementačné príručky sú na stiahnutie tu:

IMPLEMENTAČNÉ PRÍRUČKY

Ďalšie pomocné nástroje pri zavádzaní rodovej rovnosti do škôl predstavujú individuálne tréningy. Prvý uvádzaný modul je k dispozícii učiteľom a učiteľkám na národnej úrovni pre ďalšie vzdelávanie a odborný rozvoj v oblasti otázok rodovej rovnosti.

MODUL PRE PROFESIONÁLNE VZDELÁVANIE UČITEĽOV A UČITELIEK O RODOVEJ ROVNOSTI

Dočasne nedostupné

Iným druhom pomocného nástroja je samo-školiaci modul, ktorý prikladáme a môže slúžiť na školenie jednotlivcov, ktorí majú ambíciu stať sa odborníkmi na národné Značky/Charty (pozri vyššie). Títo „tréneri“ potom budú môcť podporovať školy pri implementácií Značiek do praxe.

TRÉNING TRÉNEROV PRI ZAVÁDZANÍ ZNAČKY RODOVEJ ROVNOSTI DO ŠKOLY

Dočasne nedostupné

Spoločná webstránka európskeho projektu sa nachádza tu: Gender Equality Charter Mark for Schools

Partneri projektu

Do projektu je zapojených je 9 partnerov z 9 rôznych európskych krajín a každý z nich má za cieľ vytvoriť osobitnú značku národnej charty rodovej rovnosti, ktorú môžu školy v ich krajine používať. Zoznam partnerov:

SUEDWIND ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT POLICY AND GLOBAL JUSTICE (Südwind – Österreichischer Informationsdienst für Entwicklungspolitik), Viedeň, Rakúsko

OXFAM Italia, Florencia, Taliansko

Forum za slobodu odgoja, Záhreb, Chorvátsko

Peace Education Institute (Rauhankasvatusinstituutti RKI ry), Helsinki, Fínsko

University of Thessaly – UTH, Volos, Grécko

Anthropolis Association, Budapešť, Maďarsko

Center for Citizenship Education CEO (Centrum Edukacji Obywatelskiej), Varšava, Poľsko

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, Bratislava, Slovensko

Popis projektu:

Project overview English Version:

Projekt skončil implementáciu v auguste 2021. Vzhľadom na publikované materiály na tejto stránke, neposielame projekt do archívu. Takto sa k dokumentom o rodovej rovnosti dostanete priamo, keď si ich tu na stránke stiahnete.