sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

04.02.2016

Ukončené projekty

955

O projekte

Sme súčasťou medzinárodného projektu, ktorý obohatí naše vzdelávanie o aktuálne globálne témy. Reč je hlavne o udržateľnom rozvoji, riešení konfliktov, vzájomnej rovnosti a previazanosti, sociálnej spravodlivosti či rôznorodosti. Spolu s ďalšími desiatimi skautskými a rozvojovými organizáciami zo siedmich krajín EÚ rozbieha Slovenský skauting trojročný projekt globálneho vzdelávania financovaný z európskych zdrojov. Vďaka projektu poskytneme v spolupráci so Slovenským centrom pre komunikáciu a rozvoj skautským vodcom a radcom užitočné informácie týkajúce sa globálnych tém, ktoré budú môcť ďalej sprostredkovať skautom vo svojich družinách a oddieloch. Okrem toho bude možné v rámci projektu získať finančnú podporu na dobrovoľnú akciu družiny alebo oddielu súvisiacu s globálnym vzdelávaním, načerpať nové nápady v článkoch, e-learningu a publikáciách venovaných globálnym témam, vymeniť si skúsenosti so zahraničnými skautmi alebo aj zúčastniť sa na TED konferencii v Českej republike koncom roka 2015 organizovanej pri príležitosti Európskeho roka rozvoja. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej Únie. Za obsah projektu zodpovedajú výhradne partneri projektu a ako taký nemôže byť považovaný za stanovisko EÚ.

Aktivity

Stretnutie partnerov európskeho projektu Skauti myslia globálne

V dňoch 1. – 4. februára 2016 sme sa v Aténach po druhý raz stretli s partnermi v projekte Skauti myslia globálne. Sedem krajín – Česko, Grécko, Nemecko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko a Škótsko – debatovalo, ako prepojiť skautské princípy a kompetencie so zásadami a myšlienkami globálneho vzdelávania.  Projekt začal svoj druhý rok implementácie, v ktorom nás okrem iného čaká aj medzinárodný seminár v Banskej Štiavnici. Podľa predbežného programu, bude sa na čo tešiť, keďže skauti neteoretizujú, ale konajú…