sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

03.05.2016

Ukončené projekty

1098

SUstainability and SolidaritY in Economy 

„Sociálna a solidárna ekonomika je sen, ktorý snívame už 200 rokov. Je na nás, aby sme zjednotili naše schopnosti a spoločne dosiahli výsledky nášho úsilia.“
Paul Singer, Národný tajomník solidárnej ekonomiky v Brazílii

Obyvatelia chudobných rozvojových krajín čelia vykorisťovaniu, nebezpečnej práci, či nevyhovujúcim životným podmienkam, ako je znečistenie prostredia alebo vyčerpania zásob prírodných zdrojov. Podobné problémy však stále viac trápia aj vyspelý svet. Ukazuje sa, že cieľ zabezpečiť slušné životné podmienky pre každého jedinca na svete, nie je zlučiteľný so súčasným prevládajúcim ekonomickým modelom.

Je stále jasnejšie, že k veľkým výzvam našich čias ako migrácia, klimatické zmeny, či nedostatok prírodných zdrojov, sa dá pristupovať iba tak, že riešenia budú vyvinuté globálne a implementované lokálne. V preklade – musia to byť projekty, ktoré vymyslíme spoločne na medzinárodnej úrovni a ktoré sa budú rozvíjať v jednotlivých krajinách. Je nevyhnutné, aby sme sa o zmenu snažili všetci. V súčasnosti  mnohí ľudia ukazujú, že to ide. Existujú alternatívy k prevládajúcemu spôsobu života. Úspešné iniciatívy ako napríklad spoločné záhradné projekty, vytváranie malých spotrebiteľsko-výrobných komunít, open-source projekty a mnohé ďalšie ukazujú, že sa to dá a že solidárna ekonomika je dosiahnuteľný cieľ.

Čo je problémom?

Ekonomický systém, ktorý je v súčasnosti vo vyspelom svete dominantný, sa snaží o nekonečný rast. Prioritou je finančný sektor a trh sa neustále liberalizuje. V skratke: ekonomika sleduje potreby ekonomiky a nie potreby ľudí.

Čo je solidárna ekonomika?
Existuje niekoľko definícií solidárnej ekonomiky. Nám sa pozdáva táto, ktorú sme našli na webe RIPES, medzinárodnej sieti pre sociálnu a solidárnu ekonomiku:
„Sociálna a solidárna ekonomika je hnutie, ktorého cieľom je  zmeniť súčasný sociálny a ekonomický systém. Princípy solidárnej ekonomiky slúžia ako nový základ. Sú to princípy založené na solidárnej  vzájomnej výmene, ktoré spájajú individuálne potreby s potrebami komunity.“
Môže to znieť trochu komplikovane, ale zjednodušene to znamená, že našim cieľom má byť vytvorenie slušného života pre každého jedinca na svete. Ekonomika má mať na zreteli záujmy všetkých ľudí namiesto snahy o neustály rast blahobytu malej časti obyvateľov planéty. A národné a medzinárodné politiky by mali vytvárať podmienky na to, aby bol tento koncept úspešný.

Čo je SUSY?
Projekt SUSY prezentuje príklady solidárnej ekonomiky, teda ukážky iniciatív, ktoré sú založené na týchto princípoch. Chceme tiež spájať a informovať ľudí, ktorých táto problematika zaujíma. Zdieľaním postojov, názorov a príkladov plánujeme vzbudiť záujem stále väčšieho počtu ľudí o túto tému a rozpútať diskusiu. Komunikujeme tiež s politikmi, ktorých presviedčame, aby podporovali alternatívne cesty.
SUSY je sieť 26 organizácií z 23 európskych krajín, ktoré sa zameriavajú na boj proti chudobe a podporu lokálnych aktérov a projektov sociálnej a solidárnej ekonomiky.
Viac na webe: www.solidarityeconomy.eu

Materiály projektu:

Príležitosti a výzvy sociálnej a solidárnej ekonomiky na Slovensku – BROŽÚRA a ŠTÚDIA.

Príležitosti a výzvy sociálnej a solidárnej ekonomiky – globálna štúdia vo vybraných krajinách EÚ a Globálneho Juhu – BROŽÚRA v SK, BROŽÚRA v EN a ŠTÚDIA v SK a ŠTÚDIA v EN.

Popis vybraných dobrých príkladov sociálnej a solidárnej ekonomiky nájdete TU.

Brožúra o projekte v anglickom jazyku je TU a v slovenskom jazyku TU.

Tu je videoreportáž o dobrých príkladoch so Slovenska a Európy: https://www.youtube.com/channel/UCRy4hjD4SJg1Oo_OOapXhcg

Ponúkame tiež interaktívnu mapu. Na nej môžete nájsť organizácie sociálnej a solidárnej ekonomiky vo vašom blízkom aj vzdialenejšom okolí: http://www.solidarityeconomy.eu/susy-map/

Projekt bol podporený z programu rozvojovej spolupráce Slovenskej Republiky Slovak-Aid, v rámci podprogramu “Spolufinancovanie rozvojových projektov EÚ”.

Projekt podporili: