sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

DIZAJN S OHĽADOM NA ČLOVEKA A PROSTREDIE/ VPLYV PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV NA ČLOVEKA


Náš ďalší webinár sa bude konať opäť vo štvrtok, 22. septembra 2022 o 18:00. Prezentovať bude prof. Veronika Kotradyová, ktorá nám predstaví 11 princípov dizajnu pre wellbeing a bližšie sa aj pozrieme na vplyv prírodných materiálov (najmä dreva) na človeka – na projekty BCDlabu, ktoré túto tému preskúmali.

Pripojiť sa môžete na Zoom: https://us06web.zoom.us/j/81024059410, alebo ju sledovať na našom FB.

Prof.  Ing. Veronika Kotradyová, PhD. je dizajnérka, vysokoškolská pedagogička a výskumníčka na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave, so zameraním na dizajn spridanou hodnotou, s  ohľadom na človeka a životné prostredie, založila výskumno- vývojové laboratórium BCDlab, na ktorého platforme skúma vplyv prostredia na človeka, jeho
správanie sa a wellbeing
.

Prof. Veronika Kotradyová, PhD. is a designer, university pedagogue and researcher at the Faculty of Architecture and Design of the Slovak University of Technology in Bratislava, with a focus on value-added design, with respect to man and the environment, founded the research and development laboratory BCDlab, on the platform of which she studies the impact of the environment on humans, its
behaviour and wellbeing.

#norwaygrants

DESIGN WITH RESPECT TO MAN AND THE ENVIRONMENT/ INFLUENCE OF NATURAL MATERIALS FOR HUMANS
Our next webinar will be held again on Thursday, September 22, 2022 at 6:00 PM. Prof. Veronika Kotradyová will present 11 design principles for wellbeing and we will also take a closer look at the impact of natural materials (especially wood) on humans – BCDlab projects that have explored this topic.

Link to the online meeting is above.

Galéria