sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2023 SCCD

Zoradiť podľa:

Projekty

Eustory

04.12.2003

Prebiehajúce projekty

2848

EUSTORY je súťaž z novodobej histórie pre študentov stredných škôl. Jej hlavným cieľom je podpora vzájomného porozumenia a tolerancie medzi mladými Európanmi prostredníctvom poznania histórie svojej krajiny, ako aj histórie…

Knižnica a informačné centrum

23.10.2011

Prebiehajúce projekty

2830

Libraria – Informačné centrum globálneho vzdelávania Libraria je verejná knižnica špecializovaná na takzvané globálne témy a globálne vzdelávanie vo všeobecnosti. V súčasnosti má Libraria k dispozícii 3000 kníh a množstvo…

Žiť zodpovedne so zmenou klímy

24.11.2021

Prebiehajúce projekty

1704

Zmena klímy – dnes je to čoraz častejšia téma oficiálnych, ale aj neoficiálnych debát. Že k nej skutočne dochádza vidíme na viacerých objektívnych ukazovateľoch. Čo je to zmena klímy? Prečo…

digital networking

Strengthening International Cooperation in the Field of Civic Education (HistEdu)

18.03.2022

Prebiehajúce projekty

1056

Strengthening International Cooperation in the Field of Civic Education (HistEdu) Aim and outcome The project overall aim is to strengthen mutual support, understanding and learning in the field of historical…

Zelený vektor pre moldavský agropotravinársky sektor

01.09.2023

Prebiehajúce projekty

21

#GreenVectorMD Od 1. augusta 2023 sme začali realizovať strategický 5-ročný (roky 2023 – 2028) projekt „Zelený vektor pre moldavský agropotravinársky sektor“, ktorý sa bude implementovať v rámci slovenskej rozvojovej pomoci prostredníctvom…

Ukončené projekty

V4-Moldova ECO-AGRO-FOOD – nová perspektíva poľnohospodárstva

05.01.2022

Ukončené projekty

1198

Projekt V4-Moldova ECO-AGRO-FOOD – nová perspektíva poľnohospodárstva podporí udržateľné agropotravinárske podnikanie v Moldavsku transferom osvedčených postupov a skúseností z krajín V4. Sieťovaním a výmenou skúseností bude podporená zdravá a ekologická agropotravinárska…

Rovnoprávne školy (GECM)

23.06.2021

Ukončené projekty

3857

Projekt je navrhnutý tak, aby školám poskytol testovací rámec na riešenie rodovej nerovnosti v rámci školského systému a pre jednotlivcov (žiakov a učiteľov). Predstavuje celoškolský prístup k riešeniu rodovej nerovnosti vrátane podpory kritického myslenia.

Agropotravinársky inkubátor

24.07.2020

Ukončené projekty

2543

Nový projekt z roku 2020 zameraný na pomoc agropotravinárstvu v Moldavsku.

Budujme udržateľné sídla – Build Solid Ground

20.02.2018

Ukončené projekty

1592

Je to celosvetový trend, ktorý sa nevyhol ani Slovensku. Ľudia sa sťahujú do miest. To je, samozrejme, v poriadku, ale len v tom prípade, ak je na to spoločnosť pripravená. Urbanizácia, ako jeden z najdôležitejších transformačných trendov 21. storočia, totiž so sebou prináša mnohé problémy a výzvy.

Zelené verejné obstarávanie na Ukrajine

13.04.2017

Ukončené projekty

831

Uplatnenie skúseností so zeleným verejným obstarávaním zo Slovenska na Ukrajine je projekt realizovaný mimovládnou organizáciou GoLOCAL (Ukrajina) pod koordináciou Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj (SCKR) a spolufinancovaný Slovenskou rozvojovou agentúrou – SlovakAid.

SUSY

03.05.2016

Ukončené projekty

931

SUstainability and SolidaritY in Economy  „Sociálna a solidárna ekonomika je sen, ktorý snívame už 200 rokov. Je na nás, aby sme zjednotili naše schopnosti a spoločne dosiahli výsledky nášho úsilia.“Paul…

Fit for fair

19.02.2016

Ukončené projekty

800

Cieľom projektu Fit for Fair je „prostredníctvom príkladu produkcie športového oblečenia viesť k väčšej zodpovednosti a citlivosti k zlým pracovným podmienkam žien“. Chceme prispieť k zlepšeniu postavenia pracovníkov v textilnom priemysle, v ktorom sú často životné podmienky na hranici otroctva. V rámci projektu pomáhame odstraňovať chudobu, a to predovšetkým žien, ktoré tvoria v tomto odvetví prevládajúcu pracovnú silu.

Skauti myslia globálne

04.02.2016

Ukončené projekty

806

Sme súčasťou medzinárodného projektu, ktorý obohatí naše vzdelávanie o aktuálne globálne témy.

Zmeň svoje topánky

01.10.2015

Ukončené projekty

878

Obuvnícke odvetvie je kľúčovou súčasťou širšieho módneho priemyslu. Avšak, na rozdiel od textilného sektoru, problematika výrobných procesov kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu je do značnej miery neznáma. „Vymeň si topánky“ je európskou iniciatívou, ktorá stavia na etických, udržateľných a transparentných základoch obuvníckeho dodávateľského reťazca. Aktivujeme ľudí ako sú spotrebitelia a občania, požadujúci lepšie pracovné podmienky pre výrobcov našich kožených topánok. Vykonávame výskum o pracovných a environmentálnych podmienkach v kožiarskej a obuvníckej výrobe, ktorého základom je dialóg s občanmi EÚ, konateľmi a obuvníckymi značkami o problémoch tohto sektoru. Spolupracujeme tiež s odbormi a združeniami na ochranu pracovných práv, podporujeme ich boj za lepšie pracovné podmienky vo výrobných krajinách.

S.A.M.E. World

15.05.2015

Ukončené projekty

846

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie európskych občanov o vzťahu medzi globálnym Juhom a globálnym Severom, so zameraním sa na environmentálnu spravodlivosť a udržateľný spôsob života.

Stop Mad Mining

30.03.2015

Ukončené projekty

904

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj (Slovak Centre for Communication and Development/SCCD) je partnerom medzinárodného projektu Čas na zmenu: Podpora udržateľného získavania a spotreby surovín v rámci Európskeho roka rozvoja 2015, ktorý je zároveň podporený informačnou kampaňou „Stop Mad Mining“.

eDucate

16.01.2014

Ukončené projekty

795

eDucate – E-Methodics and E-Didactics in Adult Education (540011-LLP-1-2013-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) je projekt, v rámci ktorého sme s partnermi zo šiestich európskych krajín vytvorili kurz e-moderácie a e-learningu. Je určený pre lektorov rôznorodého zamerania.

Globálne vzdelávanie na základných školách

01.12.2012

Ukončené projekty

760

Podstatou projektu Globálne vzdelávanie na základných školách je čiastková implementácia Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie. Projekt sa zameriava na tvorbu metodických materiálov pre učiteľov a pracovných listov pre žiakov základných škôl šitých na mieru učebných osnov.Prostredníctvom výstupov projektu tak chceme učiteľom zjednodušiť prístup k informáciám a uľahčiť im prípravu na hodinu, nakoľko materiály nebudú vyžadovať žiadnu ďalšiu úpravu a môžu sa hneď využiť vo vyučovaní.

Global E-learning

01.11.2012

Ukončené projekty

891

Podstatou projektu Globálne vzdelávanie na základných školách je čiastková implementácia Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie. Projekt sa zameriava na tvorbu metodických materiálov pre učiteľov a pracovných listov pre žiakov základných škôl šitých na mieru učebných osnov.Prostredníctvom výstupov projektu tak chceme učiteľom zjednodušiť prístup k informáciám a uľahčiť im prípravu na hodinu, nakoľko materiály nebudú vyžadovať žiadnu ďalšiu úpravu a môžu sa hneď využiť vo vyučovaní.

Connect!

10.08.2011

Ukončené projekty

763

Tento európsky projekt je zameraný na rozvoj spolupráce a dialógu po nie celkom zaužívanej osi – Východ/Západ/Juh, kde ako východ vystupujú krajiny ako je Slovensko, Česká republika či Rumunsko s Bulharskom, ktoré už síce nie sú považované za rozvojové – teda tzv. Juh – ale stále nepatria ani k tomu klasickému rozvinutému Severu, v tomto projekte reprezentovanom Západom.

CENGR

10.08.2011

Ukončené projekty

805

Na implementácii trojročného projektu (marec 2011 až február 2014) s názvom Central European Network for Global Responsibility (CENGR_net) sa podieľajú organizácie zo štyroch európskych krajín (Maďarsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko).

Ich očami, očami nás

24.03.2011

Ukončené projekty

725

V projekte s názvom Ich očami, očami nás: Zvyšovanie povedomia verejnosti o problémoch, ktorým čelia ženy v rozvojových krajinách vo východnom susedstve Európskej únie, na Balkáne a v Strednej Ázii, SCKR figurovalo ako partnerská organizácia a hlavným aplikujúcim bola sieť mimovládnych ženských organizácií Karat Coalition so sídlom v Poľsku.

GERC_net

09.05.2010

Ukončené projekty

771

Tento projekt bol schválený v septembri 2008 v rámci programu programu Európskej únie Grundtvig. K jeho implementácii sme pristúpili v decembri 2008, ukončili sme ho o dva roky neskôr v novembri 2010.

Ryža z Uzgenu

01.01.2010

Ukončené projekty

861

Ako napovedá názov, ide o rozvojový projekt zameraný na potláčanie chudoby a podporu podnikania, konkrétne prostredníctvom pestovania a spracovania tradičnej kirgizskej odrody ryže, takzvanej ak uruk a priamym zapojením jej pestovateľov do obchodného reťazca na vyššej než primárnej úrovni (dosiaľ dominuje vzťah farmár – priekupník, pričom farmár má len malú schopnosť ovplyvniť koľko mu priekupník zaplatí, zároveň pritom nemá na výber).

Zamestnávateľ ústretový k rodine

01.03.2008

Ukončené projekty

741

Tento rozvojový projekt Zamestnávateľ ústretový k rodine sme implementovali na Ukrajine. SCKR v ňom figurovalo ako hlavný aplikujúci partner, našim partnerom bola ukrajinská nezisková organizácia Women’s Prospects (Nádej pre ženy) so sídlom v Kyjeve.