sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

04.12.2003

Prebiehajúce projekty

3714

EUSTORY je súťaž z novodobej histórie pre študentov stredných škôl. Jej hlavným cieľom je podpora vzájomného porozumenia a tolerancie medzi mladými Európanmi prostredníctvom poznania histórie svojej krajiny, ako aj histórie ostatných európskych zemí.

Autorom tejto myšlienky je nadácia Körber-Stiftung z Hamburgu. Od roku 2001, kedy Združenie EUSTORY, tvorené dnes už organizáciami z 20 európskych krajín, vzniklo, sa do programu zapojilo  vyše 90 000 mladých  ľudí z rôznych krajín Európy.

Slovensko sa pridalo do súťaže v roku 2003, kedy je organizovala Vzdelávacia nadácia Jana Husa. Po zániku jej pobočky na Slovensku sa organizácie súťaže ujalo Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj.

Informácie o súťaži, podmienky účasti a možnosť prihlásiť prácu nájdete tu.