sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2021 SCCD

Zoradiť podľa:

Články

Rovnoprávne školy (GECM)

23.06.2021

sccd 0

2053

Projekt je navrhnutý tak, aby školám poskytol testovací rámec na riešenie rodovej nerovnosti v rámci školského systému a pre jednotlivcov (žiakov a učiteľov). Predstavuje celoškolský prístup k riešeniu rodovej nerovnosti vrátane podpory kritického myslenia.

Agropotravinársky inkubátor

24.07.2020

sccd 0

1330

Nový projekt z roku 2020 zameraný na pomoc agropotravinárstvu v Moldavsku.

Knižnica a informačné centrum

23.10.2011

sccd 0

1621

Libraria – Informačné centrum globálneho vzdelávania Libraria je verejná knižnica špecializovaná na takzvané globálne témy a globálne vzdelávanie vo všeobecnosti. V súčasnosti má Libraria k dispozícii 3000 kníh a množstvo…

Eustory

04.12.2003

sccd 0

1707

EUSTORY je súťaž z novodobej histórie pre študentov stredných škôl. Jej hlavným cieľom je podpora vzájomného porozumenia a tolerancie medzi mladými Európanmi prostredníctvom poznania histórie svojej krajiny, ako aj histórie…