sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

V dňoch 10. až 15. marca 2024 sa konala v rámci projektu Zelený vektor pre moldavský agropotravinársky sektor prvá návšteva, tzv. misia slovenských riešiteľov projektu s moldavskými partnermi. Konkrétne to bola Zuzana Jezerská, naša rozvojová expertka a analytička a Zuzana Kierulfová, odborníčka na eko-bývanie a eko-staviteľstvo z našej slovenskej partnerskej organizácie, o.z. ArTUR.

Program bol ambiciózny a riadne nabitý. Navštívili sme všetky regióny, v ktorých sa projekt aktuálne imlementuje, a to tzv. stredný „hub“ v Riškove (lokálny partner KatalystKitchens), východný, pri hraniciach s Podnesterskom v Criulani (partner Consult LC), západný, pri hraniciach s Rumunskom v Ungheni (partner Apiprodex) a nakoniec severný „hub“ pri meste Singherei (partner Eco-Vego-Cris)

Na úvod nás prijal aj veľvyslanec SR v Moldavskej republike Pavol Ivan s rozvojovou diplomatkou Veronikou Trebulovou. Tá nás sprevádzala aj celý dlhý deň počas návštevy v Criuleni.

Na rozdiel od počasia boli stretnutia veľmi priaznivé, ale aj otvorené a poučné. Nič nenahradí osobný kontakt a možnosť vidieť priamo na mieste, aké sú podmienky, aký je ľudský faktor a celkový kontext regióna. Stretnutia a diskusie vytvorili dobrý základ, na ktorom sa bude projekt ďalej stavať a rozvíjať.

Projekt Zelený vektor pre moldavský agropotravinársky sektor (#GreenVectorMD) je realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky SlovakAid

Galéria