sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

SCKR n.o.

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.


SCCD

Slovak Centre for Communication and Development

O nás

"Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete" (Mahátma Gándhí)

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj je mimovládna, nezisková, apolitická a nekonfesijná organizácia poskytujúca verejno-prospešné služby v oblasti globálneho vzdelávania a rozvojovej pomoci.


O nás

E-learning

Naša nezisková organizácia sa okrem iného venuje aj online vzdelávaniu. Účastníci našich seminárov alebo workshopov si môžu otestovať svoje vedomosti priamo cez internet na našej e-learningovej platforme Chamilo. Na platforme nájdete viacero e-learningových kurzov, ktoré vždy obsahujú študijný materiál a následne aj online test s automatickým vyhodnotením výsledkov.


Mysleli sme aj na používateľov mobilných telefónov a tabletov, a preto sme Chamilo naprogramovali aj v respozívnom dizajne vhodnom pre vaše mobilné zariadenia. Vyskúšajte si niektorý z našich kurzov kliknutím na "E-LEARNING".


E-learning

Knižnica

Libraria – Informačné centrum globálneho vzdelávania, je verejne prístupná knižnica, špecializovaná na tzv. globálne témy.


Knižnica

Donori

 • British Council Slovensko
 • Európska únia
 • Friedrich Ebert Stiftung
 • Ministerstvo zahraničných vecí
 • SlovakAid
 • Unesco
 • Körber-Stiftung

Partneri

Spolupracujeme s...

 • Ambrela
 • CIES
 • COSPE ONLUS
 • GoLOCAL
 • Habitat for Humanity
 • Südwind