sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2023 SCCD

Knižnica

Libraria – Informačné centrum globálneho vzdelávania

Libraria je verejná knižnica špecializovaná na takzvané globálne témy a globálne vzdelávanie vo všeobecnosti. V súčasnosti má Libraria k dispozícii 3000 kníh a množstvo iných dokumentov a produktov ako sú audio a video nahrávky, hry, pracovné vzdelávacie materiály, plagáty, fotografie.

Pod globálnymi témami rozumieme tie, ktoré sa týkajú celého sveta, alebo regiónov vo vzájomých súvislostiach a v prepojení. Sú to témy, ktoré sa týkajú napríklad klimatických zmien a ochrany životného prostredia, ľudských práv, ľudských sídel a obydlí, chudoby – jej príčin a dôsledkov, riešia zdravie jednotlivca a systémov riešenia v zdravotníctve, rodovú problematiku, ale zaoberajú sa aj konceptmi komunikácie, ako je napr. kritické myslenie, alebo praktickými publikáciami ako si postaviť ekologický dom…V Librarii nájdete knihy z vydavateľstiev z mnohých krajín, preto sú knihy nielen v slovenčine, ale napr. aj češtine, angličtine, nemčine, francúzštine, alebo španielčine.

V knižnici sú okrem spomínaných tém aj knihy tematicky súvisiace – z oblasti politológie, medzinárodného práva, filozofie, geografie, histórie, knihy o svetových náboženstvách, a mnohé ďalšie.

Zarezervovanie kníh prebieha formou online rezervácie cez katalóg kníh dostupný na tomto linku.

Kontaktné údaje a adresa knižnice:
e-mail: libraria@sccd-sk.org
tel.: +421 911 910 793
Fyzická výpožička prebieha v sídle SCKR, Pražská 11 (1. posch.), v Bratislave po predbežnom dohodnutí si termínu na presný dátum a čas

Libraria je podporená finančným grantom SlovakAid.