sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Projekt #GreenVectorMD má 6 mesiacov!

Už prebehol polrok od oficiálneho štartu (1. august 2023) projektu Zelený vektor pre moldavský agropotravinársky sektor.

Čo sa udialo, ako sme pokročili?

Podľa plánu medzi prvými úlohami bolo zabezpečiť našich moldavských partnerov novou infraštruktúrou a zariadeniami, ktoré im veľmi chýbali na naštartovanie zásadných projektových cieľov, t.j. zabezpečiť pestovanie, produkciu a distribúciu ekologických potravín a procesov. Zhrňme si, čo sa už podarilo:

Nová izolácia vo výrobnej hale (Východný „hub“ – uzol, Consult LC, Criuleni)/New insulation in the production hall (East Hub, Consult LC, Criuleni)

Vetrací systém s rekuperáciou tepla (Východný uzol, Consult LC, Criuleni)/New insulation in the production hall (East Hub, Consult LC, Criuleni)

Elektrická dodávka s nabíjacou stanicou (Východný uzol, Consult LC, Criuleni)/Electric van with charging station (East Hub, Consult LC, Criuleni)

Tepelné čerpadlo a klimatizácia (Západný uzol, Apiprodex, Ungheni)/ Heat pump system and air-conditioning (Western Hub, Apiprodex, Ungheni)

Tepelné čerpadlo/Heat pump system
Tepelné čerpadlo/Heat pump system
Klimatizácia/Air-conditioning

Malé výrobné zariadenia (Západný uzol, Apiprodex, Ungheni)/Small manufacturing facilities (Western Hub, Apiprodex, Ungheni)

Sušič ovocia/Fruit dryer
Mixér/Mixer
Krájač/Slicer
Elektrická pec/Electric owen

Septický systém WC – hospodárenie s vodou a pôdou (Severný uzol, Eco-Vego-Cris, Singerei)/Septic toilet system – water and soil management (North Hub, Eco-Vego-Cris, Singerei)

The #GreenVectorMD project is 6 months old!

Half a year has passed since the official launch (1 August 2023) of the Green Vector project for the Moldovan agri-food sector.

What has happened, how have we progressed?

According to the plan, among the first tasks was to provide our Moldovan partners with new infrastructure and equipment, which they sorely lacked in order to kick-start the project’s fundamental objectives, i.e. to ensure the cultivation, production and distribution of organic food and processes. Let us summarise what has already been achieved: see above

Projekt Zelený vektor pre moldavský agropotravinársky sektor (#GreenVectorMD) je realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky SlovakAid

The project Green Vector for the Moldovan agri-food sector (#GreenVectorMD) is financially supported by the Official Development Assistance of the Slovak Republic SlovakAid

Galéria