sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Aktivity

Build Solid Ground Slovensko – zvýšenie informovanosti a vzdelávania v oblasti udržateľných sídel a bývania v zmysle Cieľov udržateľného rozvoja

V rámci projektu podporeného zo SlovakAid bude rozšírená knižnica Libraria – Informačné centrum globálneho vzdelávania. Bude doplnený knižničný fond Informačného centra globálneho vzdelávania o knihy, týkajúce sa globálnych sídel a s nimi súvisiacich tém. Libraria – Informačné centrum globálneho vzdelávania bude slúžiť ako ďalší nástroj šírenia a propagácie témy globálneho bývania a produktov a výsledkov ďalších projektov SCKR.

V rámci projektu sú plánované nákupy aktuálnych titulov, predovšetkým z oblasti globálneho bývania, udržateľného rozvoja ľudských sídiel, práva na pôdu, environmentálnych technológií pre udržateľné bývanie a úspory energie, ako aj tituly zaoberajúce sa témou rodovej rovnosti, odstraňovania chudoby, ľudských práv a iných relevantných tém v súvislosti s problematikou globálneho bývania, spolu minimálne 30-40 kníh a iných knižničných materiálov.

Bude zabezpečená nová správa knižnice vrátane technického vylepšenia, pre efektívnejšiu správu, zvýšenie kvality ponuky, lepší prístup k zoznamu publikácií a ľahší proces výpožičiek. Vzhľadom na nové technológie a študijné postupy sú čoraz viac žiadané digitálne verzie a audiovizuálne materiály. Nový webový Portál digitálnej knižnice SCKR (eLibraria) umožní priamy prístup k elektronickým vzdelávacím materiálom, audiovizuálnym materiálom, obrazovým materiálom, vzdelávacím hrám, štúdiám a výskumom, ako aj propagačným materiálom vytvoreným v rámci ďalších vzdelávacích a rozvojových projektov SCKR, ktoré súvisia s globálnou edukatívnou dimenziou.

Bude zorganizovaných 6 verejných diskusií, 3 pre cieľovú skupinu pedagógov a 3 pre odbornú a širšiu verejnosť k rozvojovej problematike globálneho bývania a súvisiacich tém chudoby, rodovej rovnosti, životného prostredia, globálneho vzdelávania. Plánovaná účasť min. 100 účastníkov. Diskusie budú zamerané na zvyšovanie povedomia o dôležitosti a efektívnosti vytvárania udržateľných sídel a bývania a popularizácia praktických aktivít pre udržateľné bývanie ako spôsob motivácie a získavania zručností na realizáciu takýchto aktivít v každodennom živote. Súčasne budú diskusie slúžiť na vytvorenie podpornej siete vzájomnej spolupráce. Cieľom diskusií pre pedagógov bude tiež posilniť ich kapacity na prezentáciu tém globálneho bývania (v zmysle Cieľov udržateľného rozvoja) a podporu diskusie k tejto téme v procese vzdelávania.

Budú zorganizované 4 „Dni udržateľných sídiel“ s premietaním dokumentárnych filmov a projektových videí so súvisiacou rozvojovou problematikou pre stredné školy, pri príležitosti medzinárodných dní ako Deň Zeme, Rozvojový deň, s účasťou spolu 300 študentov. Ich cieľom je vizuálnou formou predstaviť študentom rozvojovú problematiku globálneho bývania a súvisiacich tém chudoby, rodovej rovnosti, životného prostredia, s ktorými sa v tradičných kinách a médiách stretávajú zriedka. Študentom tieto filmy umožnia zaujímavý, a pritom kritický pohľad na naše stereotypy a predsudky prostredníctvom skutočných príbehov.

Realizácia: november 2018 – september 2020