sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

23.10.2011

Prebiehajúce projekty

3961


Libraria – Informačné centrum globálneho vzdelávania

Libraria je verejná knižnica špecializovaná na globálne témy a globálne vzdelávanie vo všeobecnosti. V súčasnosti má Libraria k dispozícii približne 3000 kníh a množstvo iných dokumentov a produktov ako sú audio a video nahrávky, hry, pracovné vzdelávacie materiály, plagáty, fotografie.

Čo je to globálne vzdelávanie/globálne témy?

Pod globálnymi témami rozumieme tie, ktoré sa týkajú celého sveta, alebo regiónov vo vzájomých súvislostiach a v prepojení. Sú to témy, ktoré sa týkajú napríklad klimatických zmien a ochrany životného prostredia, ľudských práv, ľudských sídel a obydlí, chudoby – jej príčin a dôsledkov, riešia zdravie jednotlivca a systémov riešenia v zdravotníctve, rodovú problematiku, ale zaoberajú sa aj konceptmi komunikácie, ako je napr. kritické myslenie, alebo praktickými publikáciami ako si postaviť ekologický dom… V Librarii nájdete knihy z vydavateľstiev z mnohých krajín, preto sú knihy nielen v slovenčine, ale napr. aj češtine, angličtine, nemčine, francúzštine, alebo španielčine. V knižnici sú okrem spomínaných tém aj knihy tematicky vzájomne súvisiace – z oblasti politológie, medzinárodného práva, filozofie, geografie, histórie, knihy o svetových náboženstvách, a mnohé ďalšie. Nájdete tam dokonca aj relevantnú beletriu.

Zarezervovanie kníh prebiehalo formou online rezervácie, bohužiaľ, momentálne migrujeme celú knižnicu do iného knižničného systému, pretože ten súčasný nám už nevyhovuje.

Knihy sú ale dostupné, môžete si ich aj vypožičať v prípade záujmu. Napíšte na info@sccd-sk.org alebo libraria@sccd-sk.org. Momentálne chýba jedine zoznam, register kníh ktoré máme, čo nás mrzí. Preto sa budeme snažiť pravidelne postovať na FB Librarie zaujímavé knihy z nášho archívu.

Kontaktné údaje a adresa knižnice:
e-mail: libraria@sccd-sk.org, info@sccd-sk.org
tel.: +421 911 910 793
Fyzická výpožička prebieha v sídle SCKR, Pražská 11 v Bratislave (6. posch.), po dohodnutí termínu.

Libraria bola podporená finančným grantom SlovakAid.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je slovakaid_gis_male_0-e1586367068590.png