sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

06.10.2023

sccd Eustory 0

363

Každý školský rok vyhlasujeme prostredníctvom nášho programu EUSTORY súťaž pre stredoškolákov z novodobej histórie slovenských dejín. Už minulý rok sme tému a prístupy k nej rámcovali konceptom tzv. spornej histórie, ktorá podporuje vysvetľovanie histórie v celej jej zložitosti, na základe hodnotenia a pochopenia z viacerých možných uhlov pohľadu, bez školometských prístupov. Študenti a študentky tak majú možnosť vyjadriť svoje kriticky zhodnotené chápanie histórie, avšak bez „bez konfrontačného a nenávistného podtextu“. V kontexte dnešnej doby je to veľmi dôležité.

Téma už XIX. ročníka je:

„SKOKY CEZ PLOTY –

zmeny vo vytýčení štátnych hraníc na území Slovenska v 20. a 21. storočí a ich dôsledky pre životy miestnych obyvateľov.“

Ak máte záujem sa do súťaže prihlásiť, môžete prostredníctvom Vašej školy, Vášho pedagóga, alebo aj individuálne – príslušnosť k škole nie je podmienkou. Vek je však obmedzený (keďže je to súťaž pre stredoškolákov) a to do 20-tich rokov, vrátane. Môžete súťažiť samostatne, alebo v skupine max. 3 súťažiacich. Ak Vás to zaujalo, nájdete viac na: https://eustory.sccd-sk.org/, prípadne sledujte náš Facebook.