sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

06.06.2016

sccd Nezaradené 0

876

Poznáme víťazov tohtoročnej súťaže

Eustory – súťaž z modernej histórie pre študentov stredných škôl, tentoraz s názvom „História vo fotografiách“, mala tohto roku naozaj vynikajúcu úroveň. Porota v zložení Judita Csáderová, Dagmar Horná, Adelaida Mezeiová a Valéria Zacharová (dve akademičky a dve fotografky) mala veľmi ťažkú prácu. Hodnotila využívanie historických prameňov, logickú štruktúru práce, objektívnosť prístupu k spracovaniu vybranej témy, originalitu a aktuálnosť práce, jej celkový vzhľad, úpravu, štylistiku a pravopis. Hodnotiaci proces bol tentoraz náročnejší ako po minulé roky vzhľadom na dva odlišné pohľady, hodnotenie naratívnej časti a samotnej fotografie, alebo fotografií. Tieto dva rozhodujúce komponenty však museli vytvoriť komplexné dielo. Preto okrem tradičného prideľovania percentuálnych bodov jednotlivým prácam, tentoraz komisia pristúpila aj k niekoľkohodinovej diskusii.

Víťazmi tohto ročníka sa stali:

1/ Zuzana Krajčíková a Sofia Gelienová s prácou Fotografia, z ktorej mrazí,

2/ Marek Masarik s prácou Chlapec s číslom 119512,

3/ Lujza Kmeťová s prácou Štefan Antolík a jeho denník „hrdinu“.

Zoznam všetkých 11 víťazných prác je v prílohe (dve získali spoločné 10. miesto).

Ceny si víťazy slávnostne prevezmú 24. júna v Bratislave, miesto, čas a program ešte upresníme.

Výstava fotografií

Súčasťou tohtoročného ocenenia je aj nezávislé hodnotenie 10 fotografií, ktoré budú pri príležitosti Predsedníctva Slovenska v EÚ vystavené v septembri 2016 v Bratislave. Porota vybrala nezávisle od výsledkov súťaže 30 fotografií do finálneho kola. Autori prác budú oslovení s tým, či môžu poslať originály, alebo kópie vo vysokom rozlíšení. Po doručení fotografií sa bude rozhodovať o finálnych víťazných fotografiách.

Eustory vedie k tolerancii

Hlavným cieľom Eustory je podpora vzájomného porozumenia a tolerancie medzi mladými Európanmi prostredníctvom poznania histórie svojej krajiny, ako aj histórie ostatných európskych zemí. Autorom tejto myšlienky je nadácia Körber-Stiftung z Hamburgu. Od roku 2001, kedy  Združenie Eustory, tvorené dnes už organizáciami z 20 európskych krajín, vzniklo, sa do programu zapojilo  vyše 90 000 mladých  ľudí z rôznych krajín Európy.

Galéria