sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

06.06.2019

sccd Nezaradené 0

912

EUSTORY pozná víťazov

Tento ročník EUSTORY reagoval na významné výročie, ktoré čoskoro oslávime, a to je 30 rokov od pádu komunistickej diktatúry v našej krajine. A tak bola téma jasná „Nežná revolúcia očami žijúcich svedkov“.

Študenti nám síce poslali trochu menej prác ako v minulosti, no napriek tomu mala hodnotiaca komisia ťažšiu úlohu. Účastníci totiž k téme pristúpili veľmi rozlične. Porota v zložení PhDr. Ivan Kamenec, CSc. a Mgr. František Neupauer, PhD. preto okrem štandardných hodnotiacich kritérií brala do úvahy najmä objavnosť, inovatívnosť a tvorivý prístup. Ako vyzeral hodnotiaci hárok tento rok nájdete tu. Porotcovia najskôr hodnotili samostatne všetky práce, to znamená, že každá mala dve nezávislé ohodnotenia, a dňa 4. júna sa obaja páni osobne stretli, aby skonzultovali svoje rozhodnutia.

Tento raz porota udelila dve prvé miesta. Zvíťazili žiaci Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade, ktorí sa o prvú priečku podelia so študentmi Gymnázia Varšavská cesta v Žiline. Výsledok hodnotenia do 10. miesta sa nachádza tu.

Gratulujeme víťazom, ale ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili, ako aj ich tútorom – pedagógom a školám, ktoré majú porozumenie pre tento druh činnosti. Týmto by sme radi pozvali všetkých, ktorí sa zúčastnili EUSTORY 2018-2019, to znamená nielen víťazov, na slávnostné odovzdávanie ocenení. Bude sa konať dňa 21. júna 2019 od 10:00 do 14:00 v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v Bratislave. Pre prípadné otázky píšte prosíme na adresu eustory@sccd-sk.org.

Súťaž EUSTORY, ktorá má európsky presah (www.eustory.eu), je na Slovensku zaštítená a podporená Slovenskou komisiou pre UNESCO. V tejto súvislosti si dovoľujeme poďakovať všetkým, aj nie menovaným, ktorí umožnili, aby sa tento ročník úspešne zavŕšil. 

Galéria