sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

07.06.2018

sccd Nezaradené 0

854

Odborná porota v zložení PhDr. Ivan Kamenec, CSc. a Mgr. František Neupauer, PhD rozhodla, že víťazmi 13. ročníka EUSTORY s témou KREHKOSŤ SLOBODY sú nasledovní študenti/študentky:

1. miesto – Natália Šlesárová a Simona Böhmová s prácou „Odsúdený režimom“
2. miesto – Miroslava Šarköziová s prácou „Byť Róm znamená byť slobodný“
3. miesto – Alexandra Melušová a Veronika Kašová s prácou „Uväznený človek, slobodná viera“

Tím EUSTORY udeľuje ešte zvláštne ocenenia s prihliadnutím na dodaný materiál
Romanovi Debnárovi za prácu „Príbeh čestného kňaza (ak bol človek pevný v kramflekoch, dalo sa) a
Patrikovi Líškovi za prácu „Na rozhraní – príbeh z obdobia kolektivizácie“.

Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme pekne všetkým zúčastným, ich skvelým pedagógom, ako aj odbornej porote.

Slávnostné oceňovanie víťazov sa bude konať dňa 22. júna 2018 od 10:00 do 14:00 v Bratislave, v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí na Hlbokej ulici č. 2. Víťazi, ale aj ďalší ctení hostia dostanú pozvanie mailom. Slávnosť sa bude konať pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO.

Tešíme sa na stretnutie!

Galéria