sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

23.09.2015

sccd Nezaradené 0

869

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n. o. vyhlasuje 11. ročník súťaže z novodobej histórie pre študentky a študentov stredných škôl EUSTORY na tému HISTÓRIA VO FOTOGRAFIÁCH

TÉMA

Pre ročník 2015-2016 sme zvolili inú formu súťažného materiálu. Jeho hlavnou a nosnou časťou bude historická fotografia, dokumentujúca epochu, udalosť, premenu slovenskej reality v novodobej histórii Slovenska, od čias vynálezu fotografie.
Téma je otvorená – avšak v intenciách tradície našej súťaže mala by reflektovať dejinnú udalosť prostredníctvom života jednotlivého človeka, skupiny, komunity. Rovnocennou súčasťou fotografie bude výskumná časť – písomná správa, viažuca sa priamo na fotografiu. Táto by mala objasniť súvislosti, schované za fotografiou, adekvátne presne a dôsledne metodicky podložené priamymi a nepriamymi zdrojmi.
Traja víťazi/tri víťazky budú vyhodnotení na základe hodnotiaceho procesu a pozvaní na prezentáciu svojich prác na slávnostné odovzdávanie ocenení. Takto sme postupovali dosiaľ. Avšak tentoraz poskytneme možnosť aj paralelného hodnotenia samotných fotografií. Najlepšie vyhodnotené fotografie budú takisto ocenené a pracujeme na tom, aby boli aj verejne vystavené počas druhého polroka roku 2016, v čase Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ. Treba však zdôrazniť, že aj tieto fotografie budú musieť mať za sebou kvalitne spracovanú písomnú históriu.

Pre aktuálne informácie nás sledujte na Facebooku

Galéria