sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

15.05.2015

Ukončené projekty

1042

S.A.M.E. WORLD

Priatelia, aký svet by ste chceli v roku 2016? Za čo treba bojovať, komu predovšetkým pomôcť? Vlani urobili aktivisti úspešné kampane, ktoré poukázali na problém kltimatických zmien, ale tiež kampane na pomoc utečencom. A čo toho roku? Tu je náš návrh, pozrite si video #sameworld.

Uverejnil používateľ Slovak Centre for Communication and Development Streda 20. januára 2016

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie európskych občanov o vzťahu medzi globálnym Juhom a globálnym Severom, so zameraním sa na environmentálnu spravodlivosť a udržateľný spôsob života. V rámci Európskeho roku rozvoja 2015 (#EYD2015) chceme prostredníctvom inovatívnych a zážitkových metód motivovať študentov a učiteľov ku kritickému chápaniu a aktívnemu občianstvu v oblastiach ako sú zmena klímy a environmentálna migrácia.

Aktivity, ktoré plánujeme organizovať v 10 krajinách EÚ počas 3 rokov (2015 až 2017):

• tri medzinárodné semináre (Miláno, Tartu, Sintra)

• tri medzinárodné okrúhle stoly

• bezplatná digitálna vzdelávacia sada pre učiteľov a školy

• online Multifunkčná rôznojazyčná platforma (MMP)

• hybridný kurz pre učiteľov, odborníkov a rodičov o témach environmentálna spravodlivosť a environmentálni migranti

• workshopy so študentmi základných a stredných škôl

• outdoorové aktivity so študentmi a rodinami

• divadelná hra

• online hry na hrdinov

• online Pozorovateľňa environmentálnej nespravodlivosti

• Európska súťaž o najlepšiu prax v školských osnovách pre environmentálne vzdelávanie

• zbierka najlepšej praxe na globálnom Juhu

• virálna kampaň o environmentálnej spravodlivosti

• akcie na Expo 2015 v Miláne

… a mnohé ďalšie iniciatívy na miestnej úrovni v celej Európskej únii.

Projekt realizuje 13 organizácií z 10 rôznych európskych krajín, s podporou ďalších 12 partnerov z Európy a mimo Európy.

Pridružení partneri:• Nadácia Africa Sand Dam Foundation (Keňa)• Združenie KUWUKA JDA Juventude Desenvolvimento e Advocacia Ambiental (Mozambik)• Univerzita Brunel (Veľká Británia)• Univerzita Brusel (Belgicko)• Univerzita Thessaloniki (Grécko)• Univerzita Sv. Cyrila Skopje (FYROM)• Dublin Institute of Technology (Írsko)• Oikos Východná Afrika (Tanzánia)• Združenie Rakhine Coastal Region Conservation Association RCA (Mjanmarsko)• Regional Environmental Center (Maďarsko)• Univerzita Cluj (Rumunsko)• Technická Univerzita Vilnius Gediminas (Litva)

Projekt je financovaný s podporou Európskej komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.

Pre viac informácií navštívte aj náš hlavný projektový web www.sameworld.eu

Projekt bol podporený z programu rozvojovej spolupráce Slovenskej Republiky Slovak-Aid, v rámci podprogramu “Spolufinancovanie rozvojových projektov EÚ”.

Projekt podporili:

Materiály

Vážení pedagógovia, rodičia,

okrem vzdelávacích materiálov na medzinárodnej vzdelávacej platforme (http://edu-kit.sameworld.eu/) sme pre vás pripravili ďalšie vzdelávacie materiál v slovenčine.

Z celoeurópskej súťaže sme zozbierali  27 dobrých príkladov aktivít globálneho vzdelávania z celej Európy, nájdete ich v tomto zborníku v slovenčine alebo v angličtine.

Možno vás budú inšpirovať aktivity globálneho vzdelávania z krajín globálneho Juhu, výber 10 z nich nájdete v tomto zborníku v slovenčine alebo v angličtine.

Nápady ako pracovať so žiakmi v škole s online Pozorovateľňou environmentálnej nespravodlivosti (http://youth4ej.sameworld.eu/) nájdete v týchto 3 aktivitách s pracovnými listami:

1)            Vyšetrovanie prípadu environmentálnej nespravodlivosti

2)            Príprava blogpostu o prípade environmentálnej nespravodlivosti

3)            Diskusia s odborníkom

V Pozorovateľni sú zdieľané prípady environmentálnej nespravodlivosti z celého sveta v angličtine alebo v národných jazykoch, s ktorými môžete pracovať. Zoznam 12 prípadových štúdií v slovenčine nájdete nižsie.

Ak sa chcete dozvedieť viac, cez náš vzdelávací materiál Edukit SAME WORLD vás iterataktívnou a hravou formou prevedie online kurz pre pedagógov, ale aj rodičov či iných záujemcov. S.A.M.E. e-learning nájdete na našej vzdelávacej platforme tu. Po registrácii zadaním vášho e-mailu vás oboznámi s obsahom 12 kapitol vzdelávacieho materiálu z oblasti environmentálnej spravodlivosti, zmeny klímy a environmentálnej migrácie, odporučí vás tiež na príslušné aktivity z danej oblasti pre prácu so žiakmi.