sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

05.09.2016

sccd Nezaradené 0

781

Workshop pre študentov o klimatických zmenách

Už Ján Amos Komenský vedel, že hrou sa žiaci a študenti naučia oveľa viac ako bifľovaním. Aj preto organizujeme v spolupráci s Ekocentrom Sosna rôzne workshopy pre pedagógov, ale tiež žiakov, v rámci ktorých sa snažíme zaujímavou formou vysvetliť problémy súčasného sveta. Interaktívne semináre, ktoré sme zorganizovali na štyroch školách – dvoch základných školách v Košiciach a v Družstevnej pri Hornáde a na gymnáziu a strednej priemyselnej škole v Košiciach ich veľmi zaujali. „Našou snahou bolo, aby sa deti  kriticky zamysleli nad príčinami vzniku klimatických zmien. Vymysleli sme preto také aktivity, aby študenti získali poznanie o tom, ako ich činy ovplyvňujú nielen ich rodinu a blízke okolie, ale majú vplyv aj na život v iných krajinách,“ vraví autorka aktivít z Ekocentra Sosna Silvia Szabóová.  Žiaci sa zúčastnili workshopov, ktoré boli rozdelené do viacerých častí. Najskôr pracovali s dvomi rôznymi fotografiami Patagónie, jednou z roku 1924 a druhou, farebnou, z roku 2004. Bolo na nich zreteľne vidno ústup ľadovcov. „Väčšina vedcov zastáva názor, že ide o prejavy klimatických zmien, v ktorých najväčšiu úlohu zohráva človek a jeho pôsobenie. Deti mali najskôr popísať rozdiely na oboch fotografiách a uvažovať o dôvodoch prečo a ako tieto rozdiely vznikli,“ dodáva projektová manažérka Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj Klára Tóthová. Potom diskutovali o téme a napokon navrhovali riešenia. „Na záver robili študenti plagáty pre informačnú kampaň o klimatických zmenách. Takto si podľa nás zapamätali oveľa viac, ako keby im to učiteľ len odprednášal na hodine,“ uzavrela Klára Tóthová. Takýmto kreatívnym spôsobom sme o klimatických zmenách vzdelali dovedna 83 detí.

Galéria