sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

24.03.2011

Ukončené projekty

863

ICH OČAMI, OČAMI NÁS: ZVYŠOVANIE POVEDOMIA VEREJNOSTI O PROBLÉMOCH, KTORÝM ČELIA ŽENY V ROZVOJOVÝCH KRAJINÁCH VO VÝCHODNOM SUSEDSTVE EURÓPSKEJ ÚNIE, NA BALKÁNE A V STREDNEJ ÁZII

V projekte s názvom Ich očami, očami nás: Zvyšovanie povedomia verejnosti o problémoch, ktorým čelia ženy v rozvojových krajinách vo východnom susedstve Európskej únie, na Balkáne a v Strednej Ázii, SCKR figurovalo ako partnerská organizácia a hlavným aplikujúcim bola sieť mimovládnych ženských organizácií Karat Coalition so sídlom v Poľsku.

Okrem hlavného partnera a SCKR sa na projekte podieľala organizácia WOMNET z Nemecka a WIDE z Belgicka, lokálnymi partermi boli gruzínske novinárske združenie GenderMediaCaucasus a Permaculture and Peace-building Center Ppc Shipt z Macedónska. Projekt sme začali implementovať v roku 2008, ukončili sme ho na jar 2011.

Podstatou projektu bolo prostredníctvom fotografickej súťaže poukázať na ekonomické postavenie žien v krajinách východnej Európy, Zakaukazska, Strednej Ázie a Balkánu. Z  fotografií, ktoré počas súťaže vznikli, sa vo viacerých krajinách zrealizovala výstava, ktorá na vyššie spomínané aspekty poukazovala iným než obvyklým stereotypným videním. Výstavu pod pomenovaním Ich očami, SCKR uskutočnilo aj v Bratislave.

Druhou etapou projektu bola pracovná cesta vybraných kandidátov z krajín Európskej únie, ktorí v rozvojových krajinách hľadali a nachádzali “náš” pohľad na danú situáciu. Práve z tohto aspektu konfrontácie pohľadov vychádza aj názov projektu. Celkovým cieľom projektu teda bolo zachytiť rôzne situácie žien v závislosti od ekonomických tlakov a procesov v spomínaných regiónoch a zároveň poopraviť spoločensky zaužívané stereotypy.

Reportáž z výstavy v Bruseli, ktorou sa projekt ukončoval, nájdete uverejnenú na belgickom internetovom portáli dewereldmorgen.be, v tomto odkaze.

Ďalšie výstupy projektu

V nasledujúcich odkazoch si môžete prezrieť niekoľko prác vytvorených vybranými účastníčkami z krajín EÚ, ktoré vycestovali do dvoch projektových krajín a reflektovali na ekonomické postavenie žien vlastnými očami.