sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Tento štvrtok, 15. decembra od 18:00 do 19:00 sa budeme venovať téme hliny a jej využitia v stavebníctve.
Aké sú výhody a nevýhody použitia lokálnej hliny na stavebné účely?

Na konkrétnych príkladoch si ukážeme rôzne aspekty takýchto postupov. Dnešným rečníkom bude Mgr. art. Roman Miškov – remeselník a tréner kurzov hlinených omietok. Venuje sa realizáciám s využitím hliny, slamy, dreva a ďalších prírodných materiálov. Podpredseda OZ ArTUR.

Sledujte nás tu na Facebooku

alebo sa pripojte priamo cez ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/82128586901

#norwaygrants

This Thursday, December 15, from 18:00 to 19:00, we will focus on the topic of clay and its use in construction.
What are the pros and cons of using local clay for construction purposes?

Using concrete examples, we will show different aspects of such procedures. Today’s speaker will be Mgr. art. Roman Miškov – craftsman and trainer of clay plaster courses. He is engaged in realizations using clay, straw, wood and other natural materials. Vice-President of OZ ArTUR.

Links to ZOOM and FB are above.

Galéria