sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Koncept permakultúry je dokonalým doplnkom k ekologickým stavbám. Eko-bývanie nie je asi ani zavŕšené, keď nevenujeme pozornosť svojmu okoliu, ktoré by takisto malo spĺňať isté kritériá. Permakultúra, pojem, ktorý sa dnes často skloňuje, je jedno z riešení. Ale vieme skutočne, čo to permakultúra je?

Vo štvrtok, 28.9.2023 v tradičnom čase od 18:00 do 19:00 nám tento pojem v praxi predstaví Ing. Katarína Trizuliaková – krajinárka,  záhradníčka, učiteľka, ktorá sa venuje permakultúre, poradenstvu  pri tvorbe permakultúrnych priestorov, prepájaniu permakultúry,  poľnohospodárstva a vzdelávania. Je členkou Školy permakultúry o.z.

O čom bude webinár?

Ing. Katarína Trizuliaková: „Ukážeme si, že permakultúra je omnoho viac ako len bylinková špirála či jazierko. Povieme si, ako možno permakultúru použiť nielen v záhrade. Pohľadáme javy a  súvislosti, ktoré dokážu zmeniť obyčajný deň na zážitok.“ 

Pripojte sa 28.9.2023 o 18:00 cez:

FB: https://fb.me/e/TV1Xmxyo

alebo ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/83764108654

#norwaygrants

20th webinar: Inspiration from permaculture in practice

The concept of permaculture is the perfect complement to eco-friendly buildings. Eco-living is probably not even complete if we do not pay attention to our surroundings, which should also meet certain criteria. Permaculture, a term that is often bandied about nowadays, is one solution. But do we really know what permaculture is?

On Thursday, 28.9.2023 at the traditional time from 18:00 to 19:00 we will be introduced to this concept in practice by Ing. Katarína Trizuliaková – landscape designer, gardener, teacher, who is dedicated to permaculture, consulting in the creation of permaculture spaces, linking permaculture, agriculture and education. She is a member of the School of Permaculture o.z.

What will the webinar be about?

Ing. Katarína Trizuliaková: „We will show that permaculture is much more than just an herb spiral or a pond. We will tell how permaculture can be used not only in the garden. We will look for phenomena and connections that can turn an ordinary day into an experience.“

The links are above.

Galéria