sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Vo štvrkovom večernom webináre, 5.10.2023 so začiatkom o 18:00, budeme diskutovať o obnovách aj „obyčajných“ domov, ktoré na prvý pohľad nie sú veľmi zaujímavé. Na príkladoch si ukážeme, prečo je zmysluplné tieto domy obnovovať, aj to, či je dom z hliny odkázaný len pre jej veľkých fanúšikov, alebo vie splniť aj požiadavky súčasného štandardu pre širší okruh ľudí.

V prípade záujmu o túto tému sa pripojte:

Link na FB-EVENT: https://fb.me/e/eGtx2aQzn
Link na ZOOM pre ucastnikov: https://us06web.zoom.us/j/83119077711

Prednášať bude Ing. arch. Silvia Gajdošová, ktorá sa venuje preventívnej údržbe pamiatok v rámci PÚ SR, ale aj poradenstvu pri obnovách tradičných domov, téme odvlhčovania… Vie nasmerovať majiteľov na postupy vhodné práve pre nich a vie v prípade potreby aj prepojiť iných odborníkov a profesionálov.

#norwaygrants

21st webinar: Restoration of a traditional house

In the Thursday evening webinar, 5.10.2023, starting at 18:00, we will discuss renovations of even „ordinary“ houses that are not very interesting at first glance. We will use examples to show why it makes sense to renovate these houses, also whether a house made of clay is only for its big fans, or whether it can also meet the requirements of the current standard for a wider range of people.

The lecture will be given by Ing. Arch. Silvia Gajdošová, who deals with preventive maintenance of monuments within the framework of the Slovak Republic, but also consulting in the restoration of traditional houses, the topic of dehumidification… She is able to direct the owners to procedures suitable for them and can also connect other experts and professionals if necessary.

The links to attend webinar are above.

Galéria