sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

V poradí už siedmy workshop, t.j. praktické prevedenie a skúšanie sa bude konať v piatok, 21.10.2022* v Hrubom Šúre, v sídle našich kolegov z o.z. ArTUR.

Netradične v piatok, ale to aj preto, lebo toto pracovné stretnutie bude venované najmä odborníkom. Okná sú kritickou súčastou koceptu bývania s nízkou uhlíkovou stopou a určite sa nedajú vyrobiť a zasadiť len tak, amatérsky.

Prihlásiť na tento remeselný workshop sa dá dvoma spôsobmi, jednak cez email ozartur@gmail.com, alebo priamo na webstránke ozartur.sk/kalendar

Tešíme sa na vás!

*pôvodný termín, 7.10. 2022 sa musel zrušiť v dôsledku ochorenia školiteľov

#norwaygrants

The seventh workshop in a row, i.e. the practical implementation and testing will take place
on Friday, 21 October 2022, in Hruby Šúr, at the headquarters of our colleagues from o.z. ArTUR.

Unusually on a Friday, but also because this working meeting will be dedicated mainly to experts.
Windows are a critical part of the concept of low-carbon living, and they certainly cannot be made
and installed just like that, amateurishly.

You can register for this craft workshop in two ways, either via email ozartur@gmail.com or
directly on the website ozartur.sk/kalendar

We are looking forward to you!

Galéria