sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

22.12.2022

sccd Visegrad 0

269

Webinár, ale v rumunskom jazyku, je určený pre verejnosť v Moldavsku. Patrí do série webinárov projektu, podporeného Višegrádskym fondom. Partnermi v projekte sú organizácie zaoberajúce sa, okrem iného, aj ekologickým pestovaním a produkciou ekologických potravín v rámci medzinárodného projektu 4 krajín V4-Moldova ECO-AGRO-FOOD – nová perspektíva poľnohospodárstva

Termín:

22 decembra 2022, 17:30 – 18:30 (GMT+2), Moldavsko

Prezentovať bude Alexandrina Livinscaia, riaditeľka spoločnosti „Certificat ECO”: „Cesta ekologických produktov z poľa na stôl spotrebiteľa sa zdá byť dlhá a náročná, ale nie vtedy, keď vieme, čo máme robiť.

Pre účasť a získanie odkazu na ZOOM je potrebné sa registrovať tu:


https://forms.gle/sDfan5fgHw9CK2QC8

Počas webinára sa dozviete:

 • Ako správne riadiť certifikačné školenia;
 • Ako vybrať pôdu vhodnú na ekologické poľnohospodárstvo;
 • Ako vybrať normu, podľa ktorej sa má certifikovať produkcia;
 • Ako vybrať certifikačnú agentúru;
 • Ako prejsť obdobím konverzie;
 • Ako získať potvrdenie o ekologickej certifikácii.

Spoločnosť CERTIFICAT-ECO je prvým súkromným certifikačným orgánom pre ekologické výrobky v Moldavskej republike. Je akreditované Národným akreditačným centrom MOLDAC, s povolením Ministerstva pôdohospodárstva, regionálneho rozvoja a životného prostredia Moldavskej republiky.
Hlavným cieľom spoločnosti je poskytnúť záruku, že ním certifikované produkty sú v súlade s platnými normami/regulačnými dokumentmi o ekologickom poľnohospodárstve a že proces certifikácie prebieha nezávisle, nediskriminačne, transparentne a dôveryhodne pre spotrebiteľa.

#VisegradFund

Webinar: Ten steps towards certified eco products
(the webinar will be in Romanian and targets the public in Moldova)


22 December 2022, 17:30 – 18:30 (GMT+2), Moldova

(Link on ZOOM is above)

Guest speaker Alexandrina Livinscaia, Director of „Certificat ECO”
The path of organic products from the field to the consumer’s table seems long
and arduous, but not if we know what we have to do.

During the webinar you will learn:

 • How to properly manage certification training;
 • How to select land suitable for ecological agriculture;
 • How to select the standard according to which to certify production;
 • How to select the certification agency;
 • How to go through the conversion period;
 • How to obtain ecological certification confirmation
  CERTIFICAT-ECO is the first private certification body for organic products in the Republic of Moldova. Accredited by the National Accreditation Centre MOLDAC, and authorized by the Ministry
  of Agriculture, Regional Development and Environment – of Moldova. The mission of the organization is to provide a guarantee that the products certified by it are in compliance with the standards/regulatory documents in force on organic farming, and that the certification process is carried out in an independent, non-discriminatory, transparent and credible way for the consumer.

Galéria