sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

03.05.2019

sccd Nezaradené 0

805

Dostupné materiály o udržateľnom bývaní na internete

Je celosvetovým trendom, že ľudia sa sťahujú do miest. Netreba však zabúdať na to, že urbanizácia, ako jeden z najdôležitejších transformačných trendov 21. storočia, so sebou prináša mnohé problémy a výzvy. Milióny ľudí na svete napríklad žijú v strachu, že prídu o svoje domovy. Ich práva na nehnuteľnosti totiž nie sú zdokumentované a tak im neustále hrozí, že stratia strechu nad hlavou. Extrémna chudoba viac ohrozuje ženy ako mužov a ženy sú tiež tie, ktoré majú väčšie problémy s bývaním.  

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj (SCKR) spolu s partnermi preto realizuje projekt, ktorý reaguje na potrebu vzdelávať Európanov o rozvojových témach a riešeniach pre udržateľné bývanie. SCKR sa zameria predovšetkým na oblasť globálneho vzdelávania k tejto téme. Našou cieľovou skupinou sú pedagógovia a ich žiaci. 

Pripravili sme e-learning o globálnom bývaní. Záujemcovia tak nájdu všetky vzdelávacie materiáli o tejto téme na jednom webovom sídle.  Kurz zdôrazňuje všeobecnú zodpovednosť všetkých občanov a osobitnú úlohu, ktorú môže EÚ zohrávať v procese budovania udržateľných miest a komunít. Kurz má pomôcť učiteľom vzdelávať študentov o vzájomnej závislosti medzi globálnym Severom a globálnym Juhom. Má 3 témy (globálne bývanie, udržateľná architektúra a udržateľný urbanizmus) rozdelené do 12 kapitol. Každá kapitola poskytuje úvod do témy, ďalej predstaví najmä súčasné dianie, nové trendy, otvorené otázky, názorovú diskusiu. Na príprave materiálov sme spolupracovali s odborníkmi s akademického sektora aj z praxe – z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity, OZ ArTUR a OZ SOSNA.

  • s textmi vypracovanými odborníkmi
    • GLOBÁLNE BÝVANIE

Kapitola 1: Politické opatrenia a zapojenie verejnosti

Kapitola 2: Udržateľný životný štýl

  • UDRŽATEĽNÁ ARCHITEKTÚRA

Kapitola 3: Udržateľná budova

Kapitola 4: Eko-staviteľstvo

Kapitola 5: Prevencia tvorby odpadov a úspory zdrojov

Kapitola 6: Nízkonákladové bývanie

Kapitola 7: Dodávky energie

Kapitola 8: Riešenia pre každodenný život

  • UDRŽATEĽNÝ URBANIZMUS

Kapitola 9: Verejný priestor

Kapitola 10: Doprava

Kapitola 11: Mestská zeleň

Kapitola 12: Voda v mestách

Každá kapitola poskytuje úvod do témy, ďalej predstaví najmä súčasné dianie, nové trendy, otvorené otázky, názorovú diskusiu. Text obsahuje linky na ďalšie externé zdroje pre ďalšie štúdium v prípade záujmu, ich obsah je krátko predstavený v texte. Text obsahuje tiež obrázky, videá, grafy, infografiky na zobrazenie, doplnenie uvedených informácií, ich obsah je krátko predstavený v texte.

Každá kapitola predstavuje tiež reálne príklady z praxe a to prednostne príklady realizované na Slovensku, a to buď vo forme linku na online materiály alebo materiály, priložené v prílohe (fotografie, videá, krátky dokument, návody, manuály a pod.), kontakty na realizátora / prevádzkovateľa objektu alebo odporúčania na exkurziu, návštevu objektu.

Ku každej kapitole sú uvedené min. 3 príklady praktických vzdelávacích aktivít určené pre učiteľa na prácu so študentmi v oblasti, ktorej sa daná kapitola venuje. Tieto aktivity môžu byť rôznej dĺžky (1 vyučovacia hodina, tematický deň alebo týždeň, polročná / celoročná práca), obsahovo a metodicky vhodné na rôzne vyučovacie predmety, rôzneho druhu (diskusia, hranie rolí, praktická výroba), môžu obsahovať pracovné listy, s ktorými majú študenti pracovať.

Galéria