sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Fotosúťaž „Žiť zodpovedne so zmenou klímy“ je jednou z aktivít rovnomenného projektu.

Vyhlási sa v januári 2022 a uzavrie vo februári 2023. Hodnotenie prebehne  v marci 2023. Výstupy fotosúťaže budú dva:

  1. Vyhlásenie troch víťazných fotografií v obidvoch kategóriách na základe losovania,
  2. Vytlačenie kalendára s 12 vybranými fotografiami na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie.

PODMIENKY SÚŤAŽE:

The photo competition „Living smart with climate change“ is one of the activities of the project of the same name, which received a grant under the Norwegian Financial Mechanism and is co-financed from the state budget of the Slovak Republic.

The competition will be announced in January 2022 and will close in February 2023. Selection process will take place in March 2023. The outputs of the photo competition will be two:

– announcement of three winning photographs in both categories by lot,

– printing of a calendar with 12 selected photos based on the decision of the evaluation committee.

COMPETITION RULES:

Projekt sa realizuje v rámci financovania z Nórskych fondov (Program SK-Klíma) a spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu SR.