sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Náš siedmy webinár bude o hline. Hlina ako nadčasový stavebný materiál je nielen tradičný (takmer na celom svete), zdraviu prospešný, ale aj ekologický a udržateľný.

Spíker, Stanislav Prorok, nám však povie aj o jeho slabých stránkach a možnostiach využitia lokálnych zdrojov k svojpomocnej ale i zákazkovej výrobe hlinených prvkov v obytných budovách.

KEDY?

Opäť vo štvrtok, 26.mája 2022 o 18:00

Pripojiť sa dá cez ZOOM:  https://us06web.zoom.us/j/83780102230

Cez FaceBook: https://www.facebook.com/events/687221255712918

#norwaygrants

#skklima

CLAY AS MATERIAL IN CONSTRUCTIONS
Our seventh webinar will be about clay. Clay as a timeless building material
is not only traditional (almost all over the world), beneficial to health, but also ecological
and sustainable.
However, speaker Mr. Stanislav Prorok, will also tell us about clay's weaknesses and
the possibilities of using local resources for self-help but also
custom production of clay elements in residential buildings.

LINK TO CONNECTION TO WEBINAR IS ABOVE (ZOOM, FACEBOOK)

Galéria