sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

23.01.2021

sccd GECM 0

808

Medzi aktuálne dokumenty nám pribudla jedinečná publikácia – Iná mzda je možná (Policy Paper, 2020), ktorá sa zaoberá tzv. spravodlivou odmenou. Tento koncept vychádza o.i. aj z Všeobecnej deklarácie o ľudských právach, článok 23, ods. 3:

Každý pracujúci má právo na spravodlivú a primeranú odmenu, ktorá zabezpečuje jemu samému a jeho rodine živobytie zodpovedajúce ľudskej dôstojnosti

Dokument sa orientuje práve na náš región, t.j. krajiny strednej, východnej a juhovýchodnej Európy, o to je jedinečnejšia. Bol vypracovaný globálnou sieťou organizácií zoberajúcich sa pracovnými a ľudskými právami, ktorej členmi sú aj odbory, s názvom Clean Clothes Campaign (Kampaň za čisté šaty). Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj je neformálnym členom tejto siete.

Prečo sa zamerať na spravodlivú odmenu?

Kupujúci by mal zaplatiť plnú cenu odevu. To zahrňuje aj odmenu, z ktorej môžu pracovníci vyžiť.

Znie to síce logicky, ale v skutočnosti je to zdroj významnej politickej diskusie medzi zainteresovanými stranami v globálnom odevnom priemysle a v priemysle športových odevov. Aj keď je právo na spravodlivú odmenu ľudským právom, mzdy pracovníkov ani zďaleka nie sú spravodlivou odmenou. Najnovší výskum opäť odhalil obrovský rozdiel medzi spravodlivou odmenou a reálnymi mzdami pracovníkov. Zatiaľ čo rozdiel medzi reálnou mzdou pracovníkov a spravodlivou odmenou je väčší v európskych výrobných krajinách odevného priemyslu ako v ázijských, úroveň odborovej organizácie všeobecne, a najmä v odevnom priemysle, je nižšia v Európe ako v Ázii.

Dokument si môžete stiahnuť a použiť na nekomerčné účely.


Pracujeme aj na preklade a tlači komplexnej správy o Štandarde Európskej spravodlivej odmeny – EUROPE FLOOR WAGE, ktorá bude k dispozícii v tlačenej aj digitálnej forme v našej knižnici Libraria.

Galéria