sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Za akých podmienok je kúrenie pecou ekologické? Na otázky k tejto téme bude odpovedať budúci štvrtok odborník, ing. Vladimír Gajdoš v našom ďalšom mesačnom webinári.

Ing. Gajdoš je od roku 2009 kachliar s výučným listom a praxou skúseného kachliara. Zaoberá sa stavbou akumulačných pecí. Je členom nášho projektového partnera o.z. ArTUR v projekte Žiť zodpovedne so zmenou klímy.

Počas webinára sa dozviete, ako správne kúriť drevom efektívne a ekologicky a ako si správne zvoliť vhodný  typ spotrebiča  – spolu s ukážkami jednotlivých realizácií.

Webinár môžete sledovať 31.3.2022 od 18:00 do 19:00

na našej FB stránke: https://fb.me/e/2Zp4zpilr

alebo sa prihlásiť cez ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/88355282551

#norwaygrants

#skklima

Is it eco-friendly to heat the stove?

Under what conditions is the heating stove environmentally friendly? Questions on this subject will be answered this Thursday by an expert, ing. Vladimír Gajdoš in our next monthly webinar.

Since 2009, Ing. Gajdoš has been a tiler with a teaching list and the practice of an experienced stove maker. He’s a member of our project partner o.z. ArTUR in the project Living smart with climate change.

During the webinar, you will learn how to properly heat wood efficiently and ecologically and how to properly choose the appropriate type of appliance – along with demonstrations of individual realizations.

Galéria