sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

05.09.2019

sccd Nezaradené 0

957

Kapitola 3: Udržateľné stavanie

Táto téma nie je nová, no dosiaľ akoby sme nad ňou trochu zatvárali oči. Už po revolúcii v roku 1989 sa objavili úvahy o tom, či socialistické paneláky, ale nielen tie, vydržia aj pre ďalšie generácie. Odvtedy sa vo veľkom zatepľuje, čo im pridáva na životnosti, znižuje ich nároky na prírodné zdroje a znižuje znečistenie, no udržateľná výstavba má vyzerať inak.

Pri výstavbe nových domov je stále naliehavejšou požiadavkou, aby boli ekologické. Používanie nadmerného množstva neobnoviteľných materiálov a energie a vytváranie odpadu je totiž veľkým problémom. Na zmenu klímy, ktorá je v súčasnosti jednou z najdiskutovanejších otázok, má značný vplyv práve stavebný priemysel. Je veľmi dôležité, aby sme zmenili naše návyky aj v stavebníctve. Napríklad izolácie budov, či optimalizácia vykurovania alebo chladenia je jedným z najdostupnejších a najrýchlejších spôsobov znižovania emisií.

Čo je udržateľná budova?

Udržateľná budova je navrhnutá a postavená spôsobom, ktorý je v súlade s prírodou. Pri výstavbe, využívaní zdrojov, výrobe, preprave, demontáži a recyklácii je potrebné výrazne znížiť nerovnováhy na našom ekosystéme. Musíme rešpektovať miestne podnebie, prírodu a lokalitu. Plánovanie by malo byť v súlade s okolím, využívať orientáciu voči slnku a chrániť pred nepohodlím. Je dôležité rešpektovať miestnu kultúru a tradície, budovať krásne, vysoko kvalitné a efektívne budovy, a zároveň mať čo najmenší vplyv na prírodu. Najviac energie je možné ušetriť dobrou izoláciou a dobrými technickými riešeniami. Je dôležité používať obnoviteľné zdroje energie, najmä solárnu energiu.

Certifikácia budov

Ak chcete mať istotu, že budova je postavená naozaj ekologicky, vedzte, že to môžete odsledovať. Rovnako ako je možné certifikovať elektroniku, autá a dokonca proces výroby, môžeme certifikovať aj budovy a ich vplyv na životné prostredie. Dokážeme hodnotiť nielen stavebný proces, energetickú účinnosť, zaobchádzanie s odpadom alebo prevádzku budovy, ale aj proces navrhovania alebo vplyv na životné prostredie po ukončení životného cyklu budovy. Certifikácií existuje viacero druhov.

LEED – Leadership in Energy and Environmental Design (Vedúce postavenie v oblasti energetiky a environmentálneho dizajnu)

Ide o medzinárodne uznávaný a najpoužívanejší certifikačný systém. Metóda je založená na 6 oblastiach s rôznym počtom bodov: udržateľný majetok, efektívnosť využívania vody, energia a atmosféra, materiály a zdroje, kvalita vnútorného prostredia, inovácie a regionálne priority.

BREEAM – Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method (Metóda hodnotenia životného prostredia Výskumného ústavu stavebného)

Táto metóda je založená na hodnotení 10 oblastí s rôznou ekologickou hodnotou: manažment, zdravie, energia, doprava, voda, materiály, odpad, využívanie pôdy a ekológia, znečistenie a inovácie.

DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Nemecká spoločnosť pre udržateľnú výstavbu)

Systém DGNB pokrýva všetky kľúčové hľadiská udržateľnej výstavby: environmentálne, ekonomické, sociálno-kultúrne a funkčné aspekty, ako aj technológie, procesy a lokalitu. Dáva rovnako veľký význam ekonomickému aspektu udržateľnej výstavby ako ekologickým kritériám.

LBC – Living building challenge / Living future (Výzva živé budovy / živá budúcnosť)

Ide o certifikačný program, ktorý definuje najpokročilejšie meranie trvalej udržateľnosti. Poskytuje rámec pre dizajn, konštrukciu a symbiotický vzťah medzi ľuďmi a všetkými aspektmi vybudovaného prostredia. Je to jedna z najprísnejších výkonnostných štandardov v priemysle, pretože vyžaduje od každého projektu nulovú energiu, odpad a vodu.

Od kolísky po kolísku (CRADLE TO CRADLE – C2C)

C2C je uznávaná certifikácia produktov preferovaná mnohými známymi značkami, organizáciami a normami udržateľnosti.

Norma pre pasívne domy

Pasívny dom je prísnym a dobrovoľným štandardom pre energetickú účinnosť v budove, ktorý znižuje ekologickú stopu budovy.

LCA – Hodnotnie životného cyklu (Life cycle assessment)

LCA je postup v niekoľkých krokoch používaný na výpočet dopadu výrobku alebo služby na životné prostredie počas celej doby jeho životnosti.