sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Konsolidované informácie ako si postaviť ekodom, ktoré sme predstavovali postupne v tzv. Informačných listoch sa naplnili a ich celé znenie, celý postup si môžete vytlačiť tu:

V prípade doplňujúcich otázok sa obráťte na nás, alebo na našich partnerov, o.z. ArTUR, ktoré je odborným garantom projektu Žiť zodpovedne so zmenou klímy.

#norwaygrants

Consolidated information on how to build an eco-house, which we presented gradually
in the so-called The information sheets have been filled out and you can print
their full text and the entire procedure in the link above, unfortunately, only in Slovak.
In case of additional questions, contact us or our partners, o.z. ArTUR, which is
the professional guarantor of the Living smart with climate change project.

Galéria