sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

25.11.2021

sccd GECM 0

673

V novembri 2021 sa realizovala veľmi potrebná iniciatíva v rámci Filozofickej fakulty UK s názvom „Mesiac povedomia o transrodových ľuďoch“. Iniciatíva mala vzdelávací charakter, čo je v prípade tejto témy veľmi dôležité, pretože pochopenie situácie transrodových ľudí sa odvíja práve od tých správnych informácií.

Vieme aj to, že problémy rodovej identity často začínajú v detskom veku, a preto je vzdelanie v tejto sfére dôležité aj pre učiteľov/učiteľky a školských pracovníkov/pracovníčky.

Kliknite na link pre viac informácii