sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

22.10.2021

sccd Moldavsko 0

786

Schválne, čo si predstavíte, keď sa povie Moldavsko? Tí, trochu znalejší, si spomenú na víno. Rozlohou takmer 38 000 km² je o niečo menšie ako Slovensko, avšak máme tu aj problematické Podnestersko, ktoré sa samo vyhlásilo za samostatný štát a tým pádom odkrojilo z územia ešte cez 4 000 km².

O tom však nebude reč. História a jej bolestné dôsledky pre Moldavcov je zvláštna kapitola. Pre nás je Moldavsko krajina, ktorá je nie náhodou prioritnou krajinou Slovenskej rozvojovej pomoci – SlovakAid. Bezprostredný sused Európskej únie, s ktorým sa vedú prístupové rokovania. Tie stagnujú, alebo progredujú v závislosti od vládnej garnitúry. Okrem iného patrí táto krajina k najchudobnejším v európskom priestore. Migrácia za prácou, za lepšími príležitostiami, vyľudnený vidiek, kde žijú väčšinou starší ľudia a prežívajú prostredníctvom pestovania plodín, prípadne chovu hydiny a dobytka. Agrárna krajina, ale s veľkým potenciálom. A to nie je iba fráza.

Poďme k veci. V rámci nášho projektu, podporeného práve SlovakAid realizujeme spolu s našimi lokálnymi partnermi – EcoVisio a Katalyst projekt s názvom Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska (akronym AFB Inkubátor). V dňoch 10. až 12.10. 2021 sme sa mohli konečne s našimi partnermi osobne stretnúť, a to až v druhej polovici projektu, aby sme boli prítomní slávnostnému otvoreniu tzv. zdieľanej kuchyne, spoločnému priestoru, kde si na báze spoločného využívania profesionálneho zariadenia môžu miestni záujemcovia – väčšinou drobní a strední podnikatelia a podnikateľky spracovávať svoje produkty. Celý koncept je však oveľa komplexnejší a prepojený s dodávateľmi, odberateľmi, demonštračným pozemkom pestovania organických plodín, skrátka ekologický a súčasne veľmi praktický model, ktorý by sa možno zišiel aj v iných krajinách.

„Projekt spája podporu MSP s rozvojom vidieka a inovatívnym prístupom udržateľného agropotravinárskeho odvetvia v Moldavsku. Jeho cieľom je podpora ekonomického rastu Moldavska prostredníctvom zlepšenia podmienok pre rozvoj inovatívnych mikro- a  malých agro-potravinárskych podnikov. Tento cieľ bude dosiahnutý vybudovaním podnikateľského inkubátora pre agropotravinársku výrobu (AFB Inkubátor) so zriadením certifikovanej zdieľanej kuchyne pre výrobu agropotravinárskych produktov, budovaním kapacít agropotravinárskych start-upov v oblasti rozvoja podnikania a vo výrobe inovatívnych agropotravinárskych produktov, a podporou ich predaja. Súčasťou inkubátora bude tiež demonštračný (ukážkový) pozemok obhospodarovaný agro-ekologickými postupmi ako prostriedok vzdelávania a zdroj surovín pre potravinové inovácie.“ Toľko citát z projektového dokumentu.

Slávnostné zahájenie činnosti inkubátora bolo spojené aj s tréningom MSP o dva dni neskôr, ktorý bol zameraný na problematiku exportu poľnohospodárskych a potravinárskych produktov do štátov EÚ.

Z našej misie v Moldavsku máme veľmi dobrý pocit. Projekt je postavený na veľmi solídnej báze – naši projektoví partneri už realizovali veľa iniciatív v tomto smere a majú veľmi reálne plány do budúcnosti. O udržateľnosť nemáme obavu.

Galéria