sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

V dňoch 12. až 16. júna sa šesť odborníkov z Bosny a Hercegoviny zúčastní štúdijnej cesty na Slovensku v rámci projektu #EcoHousing3C.

Týchto 6 účastníkov bolo vytipovaných našim partnerom v projekte, Centar za ekonomski i ruralni razvoj – CERD a cieľom ich návštevy je zdieľať a vymieňať si skúsenosti s nízkoemisnými riešeniami a riešeniami na prispôsobenie sa zmene klímy v oblasti bývania.

Kolegovia z Bosny a Hercegoviny sa oboznámia s príkladmi najlepšej praxe ekologických domov na Slovensku a demonštračnými stavbami v Ekocentre ArTUR pri Bratislave, budú účastníci vykonávať praktické cvičenia pri práci s hlinou a slamou, aby mohli získať aj praktické zručnosti. Absolvujú tiež školenie so slovenskými školiteľmi a remeselníkmi o princípoch a riešeniach pre konštrukcie s nízkym vplyvom na životné prostredie a vysokými tepelnými vlastnosťami, rešpektujúce miestne podnebie, zdroje a konkrétnu lokalitu.

Podrobný program cesty nájdete tu:

#Visegrad+ #EcoHousing3C

Projekt je spolufinancovaný vládou Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je podporovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Galéria