sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

08.07.2015

sccd Nezaradené 0

850

Viac ako dva roky od zrútenia továrenského komplexu Rana Plaza v Bangladéši, pri ktorom prišlo o život viac ako 1100 pracovníkov textilných tovární, sa obete a ich rodiny konečne dočkajú odškodnenia.

Po tragédii, ktorá bola najväčším priemyselným nešťastím za posledných 30 rokov, zriadila Medzinárodná organizácia práce (ILO) v januári 2014 Fond darcov Rana Plaza (The Rana Plaza Donors Trust Fund), ktorého cieľom je zhromaždiť finančné prostriedky na pokrytie straty príjmu a nákladov na zdravotnú starostlivosť obetí. Prirodzene sa očakávala najmä finančná participácia textilných firiem vyrábajúcich v továrňach Rana Plaza. Trvalo takmer dva roky, kým sa aktívnym jednotlivcom a organizáciám podarilo formou kampaní získať finančné príspevky od zainteresovaných odevných firiem a vo finále zhromaždiť vo Fonde potrebných 30 miliónov dolárov.

„Potrebujeme transparentnosť a lepšiu reguláciu dodávateľských reťazcov, aby bolo možné vyžadovať od firiem zodpovednosť za pracovné podmienky ľudí vo výrobe. Rovnako je veľmi dôležité, aby obete porušovania ľudských práv získali v budúcnosti včasnú pomoc a podporu,“ povedala Danica Viznerová, projektová manažérka Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj (SCCD), ktoré je realizátorom projektu Change your Shoes na Slovensku.

Galéria