sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

05.05.2021

sccd GECM 0

1869

Vážení záujemcovia a záujemkyne, oznamujeme Vám, že Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj n.o. organizuje online konferenciu, zameranú na vzdelávanie učiteľov/učiteliek, študentov/študentiek, ako aj pre vedúce a administrátorské pozície v školách všetkých stupňov v oblasti rovnoprávneho prístupu s názvom

Rovnoprávne školy
20.05.2021
v čase od 14:00 do 17:30

PROGRAM

14:00-14:10        Predstavenie projektu, lektoriek a cieľa konferencie

14:10-14:20        Nastavenie základných dohôd a pravidiel konferencie

14:20-14:40       Aktivita č. 1 – vzájomné spoznávanie sa a motivácia  (práca v skupinách), zhodnotenie v pléne

14:40-15:20       Odborný vstup: definície, pojmy a terminológia, týkajúca sa  rodovej rovnosti

15:20-15:30        Aktivita č. 2 – identifikácia vlastných skúseností s prístupom k rodovej rovnosti na škole/školách

15:30-15:45       Diskusia v pléne

15-minútová prestávka

16:00-16:10        Aktivita č. 3 – Kvíz „Kahoot“

16:10- 16:25       Krátky videofilm  s následnou diskusiou

16:25-16:55        Odborný vstup: nástroje, materiály a zdroje pre realizáciu projektu „Rovnoprávne školy“ a príklady dobrej praxe

16:55-17:15        Aktivita č. 4 – záverečná diskusia k okruhom otázok s témou aplikácie programu „world café“

17:15-17:30        Spätná väzba a zodpovedanie otázok, záver konferencie 

LEKTORKY: Mgr. Ivana Klimentová, PhD a Mgr. Silvia Oleníková      

Program konferencie na stiahnutie nájdete tu:

NA KONFERENCIU SA TREBA REGISTROVAŤ – kliknite tu: REGISTRÁCIA NA KONFERENCIU

Ivana Klimentová PhD., sa celospoločensky venuje téme rodovej rovnosti v spoločnosti so špecifikáciou na násilie, vedecky pôsobila v Inštitúte pre výskum práce a rodiny, ako aj na Univerzite Ss. Cyrila a Metoda v Trnave, či Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici, kde analyzovala stav sociálnej pomoci na Slovensku a dôsledky rodových nerovnosti v rodinných  politikách.  

Mgr. Silvia Oleníkova je autorka inovatívneho modelu vzdelávania Tatranská alternatívna škola v Poprade a zriaďovateľka LifeAcademy, súkromného bilingválneho gymnázia v Poprade s inovačným modelom v náväznosti na projekt TAŠ. Okrem dlhoročnej pedagogickej praxe je skúsenou lektorkou, koučkou, mediátorkou a absolventkou Komenského inštitútu.

Vo svojej pedagogickej činnosti sa zaoberá predovšetkým inováciami v zmysle aplikácie moderných prístupov vo vzdelávaní, vo vytváraní participatívneho zavádzania zmien a vízii. Pomáha školám s vytváraním pozitívnej sociálnej klímy, rozvojom kurikula a s rozvojom predagógov.

Konferencia sa organizuje v rámci európskeho projektu Gender Equality Charter Marks for Schools, podporeného programom EÚ Erasmus+

Galéria

Kľúčové slová