sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

V balíku aktivít projektu „Žiť zodpovedne so zmenou klímy“ sú aj bezplatné online kurzy (tzv. „e-learning“), kde sa prostredníctvom samovzdelávania môžete naučiť veľa užitočných technologických postupov, spoznať metodiky, materiály a podobne, ak by ste si sami chceli vyskúšať postaviť, alebo upraviť si svoj dom a jeho okolie v súlade s enviromentálnymi a ekologickými princípmi. Inými slovami – naučiť sa žiť zodpovedne so zmenou klímy!

Samovzdelávanie bude doplnené webinármi, počas ktorých budú odpovedať odborníci na vaše vzniknuté otázky, a súčasne si budete môcť overiť vaše vedomosti v praxi pri budovaní minidomu priamo v Hrubom Šúre u našich partnerov z OZ ArTUR.

Prístup na 1. lekciu: TU (MINIDOM – KONCEPT)

Prístup na 2. lekciu: TU (KONŠTRUKCIA S NÍZKOU UHLÍKOVOU STOPOU)

#norwaygrants

In the package of activities of the project "Living smart with climate change" there are also
free online courses ("e-learning"), where you can learn many useful technological procedures,
learn methodologies, materials and the like, if you would like to try to build or
renovate your house and its surroundings in accordance with environmental and ecological principles.
Self-education will be complemented by webinars, during which experts will answer your questions, and
at the same time you will be able to verify your knowledge in practice in building a mini-house
directly in Hrubý Šur with our partners from OZ ArTUR.
Links to the first two courses are above (in Slovak only).

Galéria