sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

28.11.2016

sccd Nezaradené 0

793

Pracovné podmienky v odevnom a obuvníckom priemysle sú katastrofálne!

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj sa dlhodobo zaoberá pracovnými podmienkami v textilnom a obuvníckom priemysle. Sme súčasťou nadnárodných projektov, ktoré skúmajú, ako to v týchto oblastiach vyzerá, poukazujeme na to a žiadame vlády jednotlivých krajín, ako aj Európsku úniu o nápravu. Naše kampane už zaznamenali niekoľko úspechov, no stále je čo zlepšovať.

V Bratislave sa po prvý raz stretli zástupcovia európskych mimovládnych organizácií, európskej siete odborov IndustriALL a spolupracovníci kampane Clean Clothes Campaign , aby zhodnotili, ako to v odevnom a obuvníckom priemysle vyzerá a ako by mohli robiť spoločne viac. Medzinárodný seminár SCKR, n.o. organizovalo v spolupráci s Nadáciou Friedricha Eberta  a odborovou sieťou IndustrialAll. Zišli sa na ňom zástupcovia organizácií a odborári  zo strednej, východnej Európy a Balkánu a zamerali sa na hodnotenie pracovných podmienok v tomto regióne vrátane Turecka. Alarmujúce zistenie je, že všade je situácia veľmi zlá a porušenia pracovných práv sú takmer identické v krajinách Európskej únie aj mimo nej. „Pracovníci v odevnom a obuvníckom priemysle pracujú za mimoriadne nízke mzdy, často krát v podmienkach, kde sa porušuje bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, mávajú nútené dovolenky. Ak idú k lekárovi, sťahujú im to zamestnávatelia zo mzdy, pritom na to majú zo zákona nárok a mali by to mať normálne preplatené. Toto sa deje v dcérskych firmách veľkých zahraničných značiek, ktoré výrobu presunuli do našich krajín, pretože vedia, že tu ich to vyjde lacnejšie,“ vyratúva Danica Víznerová zo Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj.

Šokujúcim zistením je, že títo zamestnanci napríklad v Macedónsku nezarábajú ani minimálnu mzdu a aj v nových členských štátoch EÚ ju často dosahujú len pri započítaní nadčasov. Takéto pracovné podmienky majú samozrejme mimoriadne zlý vplyv na zdravie, sociálny status a rodiny pracovníkov. Najhoršie je to v krajinách, ktoré nie sú v Európskej únii, no ani v takzvaných vyspelých štátoch to nie je dobré. Napríklad Slovensko je šedý priemer. Účastníci seminára vysoko ocenili, že sa na ňom zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš a ochotne odpovedal na všetky otázky. „Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie je dobrým dôvodom, aby sme na pôde únie dostali viac do povedomia túto tému,“ povedal Branislav Ondruš a dodal: „Pre našu vládu je jednou z priorít zvyšovanie minimálnej mzdy. V tomto roku dosahovala 405 eur, no my sme ju zvýšili o 30 eur. Od budúceho roka bude minimálna mzda v Slovenskej republike 435 eur, teda 2,5 eura na hodinu. Táto suma je výsledkom kompromisu. Naozaj veľa sme rokovali s odborármi a zamestnávateľmi, pričom vláda hrala v tomto procese úlohu mediátora.“

Seminár bol prvým, no nie posledným stretnutím v tejto zostave. Zástupcovia mimovládnych organizácií aj odborových zväzov našli spoločnú reč a plánujú ďalej rozvíjať aktivity na zlepšenie podmienok zamestnancov v obuvníckom a textilnom priemysle. Slovenské centrum pre komunikáciu spolupracuje s európskou sieťou s Clean Clothes Campaing a je členom kampane v rámci európskeho projektu Change Your Shoes (Zmeň svoje topánky).

Galéria