sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

23.01.2023

sccd Visegrad 0

388

Na záver projektu V4- Moldova ECO-AGRO-FOOD – nová perspektíva poľnohospodárstva sme pripravili príručku, konkrétne príklady zo všetkých zúčasnených krajín.

V partnerských krajinách – krajinách V4 a Moldavsku, sú uplatňované rôzne prístupy a modely na pestovanie a výrobu inovatívnych, zdravých a ekologických potravín. Táto príručka predstavuje niektoré z nich, priamo z praxe partnerských organizácií projektu.

Príkladom z Poľska je ekologická výroba s ekologickou farmou a certifikátom ekologického produktu.

Príručka v poľskom jazyku je na stiahnutie TU:

Podľa príkladu zo Slovenska, aj bez oficiálneho označenia je možné pripraviť potraviny v bio-kvalite, v malej rodinnej firme a ponúkať ich formou predaja z dvora.

Príručka v slovenčine je na stiahnutie TU:

Ako je možné podporiť udržateľnú maloprodukciu založenú na miestnych prírodných zdrojoch a tradíciách ukazuje príklad regionálnej značky z Česka.

Príručka v češtine je na stiahnutie TU:

Experimentálny postup obnovy pôdy zničenej eróziou v dôsledku nevhodných postupov intenzívneho poľnohospodárstva bol vyskúšaný v Maďarsku.

Príručka v maďarčine je na stiahnutie TU:

Úspešný príklad z Moldavska, príklad tzv. zdieľanej kuchyne, ktorý malým farmárom a výrobcom ponúka nízkoprahový prístup  k výrobným zariadeniam, môže byť relevantný aj pre krajiny V4.

Príručka v rumunskom jazyku je na stiahnutie TU:

At the end of the project V4- Moldova ECO-AGRO-FOOD – A new perspective on agriculture, we prepared a guide, concrete examples from all participating countries.

In the partner countries – the V4 countries and Moldova, different approaches and models are applied for the cultivation and production of innovative, healthy and environmentally friendly food. This guide presents some of them, directly from the practice of the project’s partner organisations.

The example from Poland is organic production with an organic farm and organic product certificate.

According to the example from Slovakia, even without an official label, it is possible to prepare food in bio-quality, in a small family business and offer it in the form of sale from the yard.

An experimental procedure for restoring land destroyed by erosion as a result of inappropriate intensive farming practices has been tested in Hungary.

The successful Moldovan example of shared cuisine, offering small farmers and producers low-threshold access to production facilities, may also be relevant for V4 countries.

The Handbook in English you can download HERE:

Galéria